Drukāt

Ar 1. jūniju mainās "Carnikavas komunālserviss" darba un klientu pieņemšanas laiki

.

Informējam, ka no 2022.gada 1.jūnija pašvaldības aģentūrai "Carnikavas komunāslerviss" tiek mainīti darba un klientu pieņemšanas laiki.

Pirmdiena - pl. 8.00 - 17.30, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.45 klientu pieņemšanas diena
Otrdiena - pl. 8.00 - 17.00, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.45
Trešdiena- pl. 8.00 - 17.00, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.45
Ceturtdiena- pl. 8.00 - 17.30, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.45 klientu pieņemšanas diena
Piektdiena pl. 8.00 - 14.30, pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 - 12.30
Drukāt

Informācija komunālo maksājumu parādniekiem Carnikavas pagastā

.


Apkures sezonā, kad komunālo maksājumu rēķini ir krietni augstāki kā vasaras periodā, bieži vien iedzīvotājiem uzkrājas komunālo maksājumu parādi. Tādēļ pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" aicina, gadījumā, ja Jums ir izveidojies komunālo maksājumu parāds, ir iespēja noslēgt atliktā maksājuma līgumu, parāda summu sadalot un maksājot vairāku mēnešu garumā, līdztekus tekošajiem rēķiniem.

Noslēdzot atliktā maksājuma līgumu, netiek aprēķināts līgumsods, tāpat arī par uzkrājušos parādu "Carnikavas komunālserviss" neiesniegs prasību tiesā. Iesakām izmantot šādu iespēju, jo drīzumā paredzams būtisks apkures tarifa kāpums sakarā ar straujo gāzes cenu pieaugumu, tādejādi iedzīvotājiem vasaras sezonā ir iespēja pakāpeniski nosegt komunālo maksājumu parādus, lai uzsākoties jaunajai apkures sezonai neveidotos arvien jauni parādi lielākā apjomā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja parādu summas netiek dzēsta, "Carnikavas komunālserviss" ir spiesta iesniegt prasību tiesā par parāda piedziņu un papildus parāda summai no parādniekiem tiek piedzīti visi ar tiesāšanos saistītie izdevumi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam Jūs ierasties Ādažu novada pašvaldības aģentūrā "Carnikavas komunālserviss", Stacijas ielā 7, Carnikavā, pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.8.00 –17.30, ceturtdienās no plkst.8.00-17.30, pārtraukums no plkst.12.00-12.45.
Drukāt

“Eko dienās” 21. un 22. maijā Carnikavas pagastā varēs bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus, nolietoto elektrotehniku un BIO atkritumus

.

cleanR-auto-700x468

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" sadarbībā ar Carnikavas Komunālservisu 21. un 22. maijā organizē "Eko dienas", dodot iespēju iedzīvotājiem labiekārtot savu dzīvojamo zonu un atbrīvoties no dažāda veida atkritumiem.

Carnikavas pagasta iedzīvotāji, kuriem ir noslēgts līgums ar "Clean R" par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, varēs bez maksas nodot:

  • mājsaimniecībā radušos lielgabarīta atkritumus,
  • nolietoto elektrotehniku,
  • ne vairāk kā 4 vieglās automašīnas riepas bez diskiem (diametrā līdz 1,4m),
  • bioloģiski noārdāmos (BIO) atkritumus 100 litru maisos (savāktās koku lapas, zāli).


Lai piedalītos akcijā, šo atkritumu izvešanu var pieteikt no 9. maija līdz 13. maijam (ieskaitot). To var izdarīt "Clean R" pašapkalpošanās portālā mans.cleanr.lv, sadaļā "Pieteikumi", izvēloties apakšsadaļu "Akcijas pašvaldībā" vai rakstot uz e-pastu: . Pieteikumā ir jānorāda adrese, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma Nr., aptuvenais atkritumu apjoms, kā arī to frakcija – lielgabarīts, elektropreces, riepas vai BIO atkritumi.

Ja vēlies nodot tādus bīstamos atkritumus kā baterijas, akumulatorus, krāsas, lakas, šķīdinātājus u.c., piesaki atkritumu izvešanu "Clean R", lai Eko dienā tos izvestu par īpašu cenu 4,22 EUR/kg ar PVN.

Savukārt, daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem – izvešanu var pieteikt tikai līguma slēdzējs, tāpēc iedzīvotājus aicinām līdz 13. maijam vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu.

Visus pieteiktos atkritumus izvešanas dienā līdz plkst. 8.00 nepieciešams obligāti novietot pieejamā vietā ārpus privātīpašuma teritorijas vai pie atkritumu konteineriem dzīvokļu māju pagalmos. Aicinām ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

ATGĀDINĀM!

  • Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra sadzīves atkritumi, kurus to izmēra dēļ nevar ievietot atkritumu konteinerā, piemēram, nolietots skapītis, gulta, krēsls, matracis, citas mēbeles un to daļas.
  • Atgādinām, ka nolietotās elektrotehnika nedrīkst būt izjaukta! Nolietotā elektrotehnika ir ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.
  • Vieglo automašīnu riepas tiks pieņemtas no klienta atkritumu apsaimniekošanas līgumā norādītās adreses (ne vairāk kā 4 riepas no vienas adreses). Netiek pieņemtas riepas ar diskiem, kā arī riepas no smagās tehnikas.
  • BIO atkritumi – savāktās koku lapas, koku zari (līdz 2cm diametrā), nezāles, augi un zāle bez melnzemes. Tos jāievieto rūpīgi aizvērtos vienreizlietojamos atkritumu maisos (ne lielākos par 100 litriem). Maisus nedrīkst pārpildīt, lai tie nesaplīstu savākšanas laikā!


Nododot atkritumus videi draudzīgai pārstrādei, iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī automašīnu riepas ir bīstamie atkritumi. Tos nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros, šo atkritumu nonākšana vidē ir nepieļaujama.

Informējam, ka sadzīves atkritumi, būvgruži (dažādi apdares un segumu materiāli, dēļi, flīzes, logu rāmji, caurules, santehnikas preces u.c.) un nolietotas automašīnu daļas (motori, durvis u.c.) akcijas laikā netiks izvesti!

Atgādinām, ka Ādažu pagasta iedzīvotājiem joprojām ir pieejams šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums Kadagā, kur katru dienu laukuma darba laikā ir iespējams nodot nolietotās elektroiekārtas, auto riepas (vienu komplektu vieglo automašīnu auto riepu gadā), papīru, kartonu, stikla pudeles un burkas, skārdenes, koka iepakojumu, lampas, spuldzes, baterijas un akumulatorus. Katrs "Eco Baltia vide" klients, uzrādot klienta numuru, gada laikā bez maksas šķiroto atkritumu laukumā var nodot 100kg lielgabarīta atkritumu, kā arī laikā pēc Jaungada svinībām nodot svētku eglītes un adventes vainagus. Katrā pagastā joprojām ir spēkā līdzšinējie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem līdz līgumu darbības beigām. Plašāka informācija par šķiroto atkritumu laukumu Kadagā pieejama ŠEIT.

Drukāt

Līdz 1 jūnijam atlikta saistošajos noteikumos noteiktās maksas piemērošana piejūras stāvlaukumos, izņemot Lilastes stāvlaukumu

.

Līdz 1 jūnijam atlikta saistošajos noteikumos noteiktās maksas piemērošana piejūras stāvlaukumos. Izņēmums ir Lilastes stāvlaukums Ziemeļu ielā 28, kurā maksas stāvvietas princips darbojas jau daudzus gadus, tāpēc Lilastē no 1.maija auto novietošana stāvlaukumā ir maksas atbilstoši Carnikavas Komunālservisa maksas pakalpojumu cenrādim. Līdz 1. jūnijam joprojām saglabājas bezmaksas auto stāvvietas Aizvēju ielā Garciemā, pie dzelzceļa stacijas Kalngalē, Laivu ielā Carnikavā pie promenādes un Jūras ielā Carnikavā

Maija Tautsaimniecības komitejas sēdē speciālisti kopā ar deputātiem meklēs jaunus, labākus risinājumus piejūras autostāvvietu jautājumā, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus. Paldies iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos un viedokļu paušanu! Par pieņemtajiem lēmumiem turpināsim informēt iedzīvotājus, aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.
Drukāt

Ar šī gada 1.jūliju Carnikavas pagastā mainīsies ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

.

Ādažu novada dome šī gada 23. marta sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 27/2022 par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā.

Turpmāk līdzšinējo 1,10 eiro vietā par 1 m³ dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar jauno tarifu būs jāmaksā 1,37 eiro – par 0,27 eiro centiem vairāk. Savukārt 1 m³ notekūdeņu novadīšana un attīrīšana maksās par 0,05 eiro centiem mazāk – līdzšinējo 2,23 eiro vietā būs jāmaksā 2,18 eiro (visi minētie izcenojumi norādīti ar PVN).

Domē ir apstiprināti jauni tarifi, jo pēdējo gadu laikā novadā notikuši apjomīgi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi, ieguldot gan Eiropas Savienības, gan pašvaldības finansējumu– izbūvēti jauni centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, iedzīvotājiem nodrošināta iespēja tiem pieslēgties.

Kopumā dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifi tiek aprēķināti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātā tarifa aprēķināšanas metodiku, kas paredz, ka tarifā jāiekļauj ne tikai tiešās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, bet arī jaunizveidoto pamatlīdzekļu (ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, sūkņu staciju, attīrīšanas iekārtu u.c.) vērtība, līdz ar to pieaug izmaksas.

Saistošie noteikumi par „Carnikavas komunālservisa" sniegtajiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā nosaka – ja iepriekšējā kalendārajā gadā starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu un izlietoto līdzekļu apjomu sasniedz 5 %, aģentūrai jāpārrēķina pakalpojuma tarifs. Ņemot vērā, ka 2021. gadā mūsu novadā izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu pārsniedza ieņēmumus, tika aprēķināti jaunie tarifi.

Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese