Drukāt

Sadzīves atkritumus aizliegts izmest sīko atkritumu urnās

.

Atkritumu siko urna 800Lai novērstu sadzīves atkritumu izmešanu neatļautās vietās, Carnikavas novada Pašvaldības policija turpina pastiprināti kontrolēt atkritumu apsaimniekošanas līgumu esamību. Patlaban novadā aktualizējusies jauna problēma – negodprātīgi iedzīvotāji sadzīves atkritumiem izmanto sīko atkritumu izmešanai domātās urnas.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums