Drukāt

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

.

ekii-20-001 maxĀdažu novada pašvaldība ir uzsākusi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanu.

Projekta mērķis: samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un veikt energoefektivitātes uzlabošanu Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.


Projekta aktivitātes:

  • Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa (aktivitātes ietvaros tiks veikta veco gaismekļu demontāža un 1400 jaunu energoefektīvu (LED) gaismekļu montāža;

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

  • Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta īstenošanas 59,93296 t CO2/gadā;
  • Plānotais elektroenerģijas patēriņa ietaupījums pēc projekta īstenošanas 549,844 MWh/gadā

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši

Kopējās plānotās izmaksas: 546 769,96 euro, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 382 738,97 euro un
164 030,99 euro Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums