Drukāt

Carnikavas labiekārtošanas nodaļas veiktie galvenie darbi februārī

.

- 01., 06. un 21. februārī intensīvs darbs pie sniega tīrīšanas un novākšanas snigšanas un pēcsnigšanas laikā visā pagasta teritorijā, trotuāru, celiņu, pakāpienu apstrāde ar pretslīdes materiālu;
- Apzāģēti koku zari Ziedu ielā – apakšējie zari no zemes ar augstgriezi, koku augšas no pacēlājgroza;
- Pabeigta krūmu un atvašu izzāģēšana gar veloceliņu `Carnikava – Gauja`;
- Izzāģēti krūmi un atvases kanāla malā no Tulpju ielas 5 līdz Mazgraudu ielai, pašvaldības īpašumā Kalmju ielā 4, kā arī ap Novadpētniecības muzeju un sakopti vainagi dekoratīvajām ābelītēm Stacijas ielā;
- No pacēlājgroza nozāģēti bīstami un pussausi alkšņi pašvaldības īpašumā pie Jomas 1, turpat arī izzāģēti krūmi un atvases;
- Izzāģēti krūmi un atvases gar D4 dambi posmā no autoceļa A1 līdz Tūju ielai un no Grāvja ielas līdz Vecupītes ielai un izzāģēti zari, veidoti vainagi 4 liepām Mazā Gaujas ielā, kā arī gar autoceļu V45 un gar autoceļu P1 Garciemā posmā no Torņa ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei;
- Apzāģēti sniega tīrīšanas tehnikai traucējoši zari Siguļu un Carnikavas centra teritorijās;
- Pa pagastu un pludmali savākti ~ 11 m3 nejaušo atkritumu.
Drukāt

Ādažu labiekārtošanas nodaļas paveiktais februārī

.

- Ielas, ceļu un trotuāri attīrīti no sniega un apstrādāti ar pretslīdes materiālu;
- Kadagas BMX trases vajadzībām uzsākta stāvvietas veidošana;
- Alderu ielā, Baltezerā piebērtas ceļu nomales;
- Austrumu ielās, Kadagā un Gaujas ielā 25, Ādažos uzstādītas ceļa zīmes;
- Sakopta pašvaldības teritorija Attekas 24;
- Apzāģēti koku zari un ceriņi Rīgas gatves posmā no Jaunkūlu līdz Draudzības ielai, kā arī koku zari un krūmi izzāģēti Vaivariņu, Saules un Rasiņu ielās;
- Zāģēti bīstamie koki Līgo laukumā, Baltezera ielā un Vecštāles ceļā;
- Apsekoti un veikti remontdarbi Ādažu pagasta bērnu laukumos;
- Nomainītas vecās betona flīzes Ādažu vidusskolas teritorijā, pret jaunām;
- Veikti pašvaldības teritorijas uzkopšanas darbi, savākti 2,3 m3 nejaušie atkritumi.
Drukāt

Sniedz informāciju par problēmām novada teritorijā -mobilajā aplikācijā “Ziņo Ādažos”!

.

Zino Adazos logoĀdažu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA Mobio ir ieviesusi mūsdienīgu rīku – bezmaksas aplikāciju “Ziņo Ādažos” (vecā versija: Mobio) un aicina visus novada iedzīvotājus to lietot viedtālrunī vai planšetdatorā, kas ļauj aktīvi iesaistīties novada uzlabošanā, ar aplikācijas palīdzību ziņojot par problēmjautājumiem.
Nolūzis koks, ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāla izgāztuve, nepareizi novietota automašīna, netīrīts ceļš, ceļu norāžu bojājumi, sabiedriskās kārtības pārkāpumi vai nodarīts kaitējums apkārtējai videi – fiksē notikušo, nofotografējot, informē pašvaldību vai VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un seko līdzi risinājumam turpat mobilajā aplikācijā! Ja ziņojumu sūtīsi no fiksētās vietas, aplikācija automātiski noteiks foto uzņemšanas vietu* un ziņojums nonāks pie atbildīgā dienesta.
Atzīmējam, ka uzdevuma izpildei būtiskākais parametrs ir precīzu koordinātu norādīšana. Izvēloties sadaļu Valsts ceļi, iespējams sūtīt ziņu arī par valsts nozīmes autoceļiem.

Drukāt

Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

.

✅ Stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
✅ Tie nosaka kārtību, kādā tiek uzturēta tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi nekustamā īpašuma teritorijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu publiskajās un privātajās teritorijās, veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana
✅ No vispārēja aizlieguma publiskajos apstādījumos un ielām piegulošajā zaļajā zonā novietot mehāniskos transportlīdzekļus, noteikts izņēmums, paredzot, ka mehānisko transportlīdzekli atļauts novietot stāvēšanai zaļajā zonā ielu sarkano līniju robežās privātīpašumiem piegulošajās teritorijās, kur nav speciāli paredzētu stāvvietu vai, ja tās ir aizņemtas, tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu, to neaizliedz izvietotās ceļa zīmes, un tas ir saskaņots ar attiecīgā privātīpašuma īpašnieku.
✅ Īpašumiem piegulošajās teritorijās, kas pieder pašvaldībai, aizliegts stādīt un audzēt kokus un krūmus, izņemot, ja tas ir saskaņots ar pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss”.
✅ Ēku fasādes un citas ārējas konstrukcijas īpašnieki uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu.
➡️ Saistošie noteikumi pilnā apjomā lasāmi šeit: https://ej.uz/zjzd
Drukāt

Labiekārtots pašvaldības īpašums Boķu ielā 35, Iļķenē

.

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" Ādažu Labiekārtošanas nodaļa veikusi pašvaldības īpašuma Boķu ielā 35 (Iļķenē, Ādažu pagastā) attīrīšanu no krūmājiem sadarbībā ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", izveidojot vietējo iedzīvotāju un makšķernieku atpūtas vietu.

Atpūtas vieta Boķos2 Atpūtas vieta Boķos3 Atpūtas vieta Boķos 1

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums