Drukāt

Vecākā lauksaimniecības tehnikas mehāniķa amata vakance

.

Copy of Attēls FB pie vakancēmAicinām pieteikties
Vecākā lauksaimniecības tehnikas mehāniķa amata vakancei

(darba vieta: Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163)


Galvenie pienākumi:

·         sekot pārziņā nodotās lauksaimniecības tehnikas, celtniecības tehnikas un traktortehnikas tehniskajam stāvoklim, organizēt tās apkopi un profilaksi,

·      ievērot traktora ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus,
·         veikt degvielas sagādi un uzskaiti,
·         piedalīties ielu, ceļu, grāvju un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos un apsaimniekošanā esošo teritoriju labiekārtošanas darbos.

 

Drukāt

Ceļu ekspluatācijas inženiera amata vakance

.

Copy of Attēls FB pie vakancēmAicinām pieteikties


Ceļu ekspluatācijas inženiera amata vakancei
(darba vieta: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163)

Galvenie pienākumi:
·         izskatīt iesniegumus un gatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem,
·         sagatavot tehniskos noteikumus, izskatīt projektus, gatavot skaidrojumus un atzinumus BIS sistēmā,
·         izstrādāt tehnisko specifikāciju un citu dokumentāciju ceļu infrastruktūras būvniecības, pārbūves un pakalpojumu iepirkuma procedūras organizēšanai un līgumu slēgšanai,
·         organizēt un kontrolēt ceļu uzturēšanas un būvniecības darbus,
·         ierosināt un izstrādāt satiksmes organizācijas shēmas, organizēt un uzraudzīt to ieviešanas un pilnveidošanas pasākumus (t.sk., publisko pasākumu un remonta darbu laikā),
·         piedalīties ar Ādažu novada pašvaldības domes lēmumiem un rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbā, nodrošināt ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju,
·         sagatavot darba uzdevumus ārpakalpojumu sniegšanai amata kompetences jautājumos, sagatavot ikgadējo ceļu uzturēšanas budžeta projektu,
·         saskaņot darbus (projektus), ko paredzēts veikt uz ceļiem vai tiešā to tuvumā,
·         veikt regulāru pašvaldības autoceļu infrastruktūras stāvokļa un to elementu apsekošanu, ierosināt, organizēt un uzraudzīt ar to pārbūvi saistītās darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese