Drukāt

Kontakti

Elektroenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu ietvaros, no 7.oktobra Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” klientu apkalpošanu piektdienās un pirmssvētku dienās veiks tikai attālināti.
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts , E-adrese.

Pašvaldībai adresētus dokumentus papīra formātā iespējams ievietot pasta kastē pie P/A “Carnikavas komunālserviss” ieejas:
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.

 

VADĪBA

GUNĀRS DZENIS

Direktors

Tālr. 29154170ARTIS BRŪVERS

Direktora 1. vietnieks

Tālr. 28804673LAURIS BERNĀNS

Direktora 2. vietnieks

Tālr. 28378568 
ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

ELĪNA KLINDŽĀNE

Nodaļas vadītāja

Tālr. 29324259AIVA ŠMITE

Lietvede –klientu apkalpošanas speciāliste

Tālr. 67993705IVONNA DEISONE

Personāla speciāliste

Tālr. 27325121ILONA ZALTĀNE

Iepirkumu speciālists

Tālr. 29449423KRISTĪNE STRODE

Klientu apkalpošanas un sabiedrisko attiecību speciāliste

(atbildīgā par BIS un topogrāfisko plānu saskaņojumiem)

Tālr. 26639657

 

 
ŪDENSSAIMNIECĪBAS NODAĻA

ANDRIS SOLOVJOVS

Nodaļas vadītājs

Tālr. 26108289LIDIJA RĒVELE

Ūdenssaimniecības speciāliste

Tālr. 20261555INETA BOKĀNE

Komunālo maks. grāmatvede

Tālr. 67992885OJĀRS OŠIŅŠ

Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists

Tālr. 29330886 
ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA

ARNIS PUĶE

Nodaļas vadītājs

Tālr. 29439225GUNTIS JĀKOBSONS

Īpašumu apsaimniekošanas speciālists

Tālr. 26121586MĀRIS ARNAVS

Būvinženieris

Tālr. 25888789 
VIDES PĀRVALDĪBAS NODAĻA

EDGARS SLIEDE

Nodaļas vadītājs

Tālr. 26466099LAURA BREIDAKA

Vides inženiere

Tālr. 26625439LELDE BALODE

Hidromeliorācijas inženiere

Tālr. 28300651RAIMONDS GARENČIKS

Vides aizsardzības inspektors

Tālr. 29221475JURIS ANTONOVS

Kapsētas pārzinis (Baltezera kapi)

Tālr. 29524876

VALENTĪNA LIEPIŅA

Kapsētas pārzine (Carnikavas kapi)

Tālr.29638837

 
ENERGOSAIMNIECĪBAS NODAĻA

IVARS JANKOVSKIS

Nodaļas vadītājs

Tālr. 28602007ANRIJS ZĒBERGS

Energopārvaldnieks / inženieris

Tālr. 29663623 
IELU UN CEĻU UZTURĒŠANAS NODAĻA

PĒTERIS SABĻINS

Nodaļas vadītājs- ceļu un tiltu būvinženieris

Tālr. 26663847EGONS MEŽGALS

Ceļu ekspluatācijas inženiera palīgs

Tālr. 25370848 
TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA

PJOTRS ŠPAKOVS

Nodaļas vadītājs

Tālr. 29252804 
CARNIKAVAS LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA

AIVIS ŠUMILA

Nodaļas vadītājs

Tālr. 29296448 
ĀDAŽU LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA

IVARS GRĪNBERGS

Nodaļas vadītājs

Tālr. 28372402 

DATU AIZSARDZĪBA

Jautājumos par personu datu aizsardzību un Jūsu datu apstrādi sazināties ar Ādažu novada pašvaldības iecelto datu aizsardzības speciālistu – Dagnija Baldiņa, sert.Nr.502, izsniegts 17.05.2018. e-pasts: , ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.


 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese