Drukāt

Kontakti

 Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa  – Stacijas iela 7, 2.stāvs,  4.kabinets
Vides pārvaldības nodaļa  – Stacijas iela 7, 2.stāvs,  5.kabinets
Iepirkumu speciāliste  – Stacijas iela 7, 2.stāvs,  6.kabinets 
 

Elektroenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu ietvaros, no 7.oktobra Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” klientu apkalpošanu piektdienās un pirmssvētku dienās veiks tikai attālināti.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: ar drošu elektronisko parakstu parakstītiem dokumentiem – e-pasts  E-adrese Tālr.: +371 67993705

 
 

VADĪBA

G.Dzenis

Direktors

Gunārs Dzenis
Tālr. 29154170

A.Bruvers

Direktora 1. vietnieks

(ielu un ceļu uzturēšana, teritorijas labiekārtošana)

Artis Brūvers
Tālr. 28804673

L.Bernans

Direktora 2. vietnieks

(komunālie pakalpojumi, vides pārvaldība, īpašumu apsaimniekošana)

Lauris Bernāns
Tālr. 28378568

IELU UN CEĻU UZTURĒŠANAS NODAĻA

 

Nodaļas vadītājs

Pēteris Sabļins
Tālr. 26663847
 

 

Ceļu ekspluatācijas inženiera palīgs

Egons Mežgals
Tālr. 25370848

 

ENERGOSAIMNIECĪBAS NODAĻA

 

Nodaļas vadītājs

Ivars Jankovskis
Tālr. 28602007
 

 

Energopārvaldnieks / inženieris

Anrijs Zēbergs
Tālr. 29663623

 

VIDES PĀRVALDĪBAS NODAĻA

 

Nodaļas vadītājs

Edgars Sliede
Tālr. 26466099

 

Vides inženiere

Dace Birnbauma
Tālr. 26625439

 

Hidromeliorācijas inženiere

Lelde Balode
Tālr. 28300651

 

Vides aizsardzības inspektors

Raimonds Garenčiks
Tālr. 29221475

 

 

 

Kapsētas pārzinis 

(Baltezera kapi)

Juris Antonovs
Tālr. 29524876

 

Kapsētas pārzine

(Carnikavas kapi)

Valentīna Liepiņa
Tālr. 29638837

 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS NODAĻA

 

Nodaļas vadītājs

Andris Solovjovs
Tālr. 26108289

Ūdenssaimniecības speciāliste

Lidija Rēvele
Tālr. 20261555
 

Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists

Ojārs Ošiņš
Tālr. 29330886

 

 

Komunālo maksājumu

grāmatvede

Ineta Bokāne
Tālr. 67992885

 

 

 

 

CARNIKAVAS LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻA

 

Nodaļas vadītājs

Aivis Šumila
Tālr. 29296448

 

 

ĀDAŽU LABKIEKĀRTOŠANAS NODAĻA

 

Nodaļas vadītājs

Ivars Grīnbergs
Tālr. 28372402
 

 

 

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

 

Nodaļas vadītāja

Elīna Klindžāne

Ilgstošā prombūtnē

 

Juriskonsults

Daina Tīruma
Tālr. 28336726

 

Lietvede- klientu

apkalpošanas speciāliste

Aiva Šmite
Tālr. 67993705

 

Klientu apkalpošanas un

sabiedrisko attiecību speciāliste

(BIS un topogrāfiju administratore)

Kristīne Strode
Tālr. 25585983
 

 

Personāla speciāliste

Ivonna Deisone
Tālr. 287325121
 

 

Ielirkumu speciāliste

Ilona Zaltāne
Tālr. 29449423

 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

(ĢIS) administratore

Laura Krope
Tālr. 67993705

ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA

 

Nodaļas vadītājs

Arnis Puķe
Tālr. 29439225

 

Īpašumu apsaimniekošanas

speciālists

Guntis Jākobsons
Tālr. 26121586
 

 

Īpašumu apsaimniekošanas 

speciāliste

Sandra Ģederte
Tālr. 25582224
sandra.gederte@carnikava.lv

TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA

 

Nodaļas vadītājs

Pjotrs Špakovs
Tālr. 29252804
 

 

 

 

DATU AIZSARDZĪBA

Jautājumos par personu datu aizsardzību un Jūsu datu apstrādi sazināties ar Ādažu novada pašvaldības iecelto datu aizsardzības speciālistu – Dagnija Baldiņa, sert.Nr.502, izsniegts 17.05.2018. e-pasts: , ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.


 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese