Drukāt

Kad jāizkar Latvijas valsts karogs?

.

25. marts – sēru noformējumā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

1. maijs
Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

14. jūnijs - sēru noformējumā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

17. jūnijs – sēru noformējumā
Latvijas Republikas okupācijas diena
 
4. jūlijs - sēru noformējumā
Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

21. augusts
Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas tiesisko statusu" pieņemšanas diena

11. novembris
Lāčplēša diena

18. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Decembra pirmā svētdiena – sēru noformējumā
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

Saskaņā ar likumdošanu Latvijas valsts karogs ir jāizkar pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām. 
Vairāk informācijas: Latvijas valsts karoga likums
 
Karoga lietošanas kārtība:
- Ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā (vertikālo malu) piestiprina pie karoga kāta, kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

- Ja karogu lieto karoga mastā, karoga augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk par 6 metriem no zemes tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

- Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.

Vairāk informācijas: 27.04.2010.MK noteikumi Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”.

Vai vasarnīca un dārza māja ir dzīvojamā ēka?
Dzīvojamās mājas ir ēkas, no kuru platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai. Ja dzīvošanai tiek izmantots mazāk par pusi ēkas kopējās platības, tā tiek klasificēta kā nedzīvojamā ēka saskaņā ar tās projektā noteikto lietošanas veidu.
 
Dzīvojamās mājas ir:
1) viena dzīvokļa mājas - brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml., arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Ēkā esošā vienīgā dzīvojamā telpu grupa,
2) divu vai vairāku dzīvokļu mājas,
3) dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas.
 
Vairāk informācijas: 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums