Drukāt

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

.

Pakalpojuma apraksts

Aģentūra izskata un saskaņo būvniecības ieceres dokumentāciju, t.sk., būvprojektus.

Atbildīgā iestāde

Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

Bezmaksas pakalpojums

Pakalpojuma
pieprasīšanas veids

Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) bis.gov.lv “Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums”.

Adrese, uzziņas,
konsultācijas

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts: 
tālr.+371 67993705

Pakalpojuma
saņemšanas veids

Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma saņemšanas
gaita

Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv jāiesniedz pieprasījums būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai. Pieteikumam jāpievieno būvniecības ieceres dokumentācija.

Ja būvniecības ieceres dokumentāciju nesaskaņo, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) bis.gov.lv tiek veikts ieraksts par nepieciešamajiem labojumiem. Pēc labojumu veikšanas atkārtoti iesniedz dokumentāciju saskaņošanai.

Pakalpojumu regulējošie
normatīvie dokumenti

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

3) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 79/2022 “Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

4) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 49/2022 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

5) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/2023 "Adresācijas objektu un to virziena norāžu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi"

Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks

20 darba diena

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums