Drukāt

Maksas pakalpojumi

.


Nr. p.k. Pakalpojumu nosaukums Daudz. Cena euro, 
ar PVN
Norēķinu kārtība

ADMINISTRATĪVIE PAKALPOJUMI

1. Atkārtota maksājuma paziņojuma sagatavošana 1 lapa 2,07 saskaņā ar rēķinu vai maksājuma kvīti
2. Izziņas izsniegšana 1 lapa 5,01 saskaņā ar rēķinu vai maksājuma kvīti
3. Rakstāmpapīra A4 formāta 1 lappuses kopēšana 1 lpp. 0,16 saskaņā ar rēķinu vai maksājuma kvīti

AR APBEDĪŠANU UN APGLABĀŠANU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

4. Maksa par kapličas nomu mirušā novietošanai un bēru ceremonijai  diennakts 60,00 saskaņā ar rēķinu
5. Maksa par inventāra (lāpstas, dēļi, dvieļi) izmantošanu dienā 10,00 saskaņā ar rēķinu

AR NOSĒDAKU NOTEKŪDEŅU PIEŅEMŠANU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

6. Nosēdaku notekūdeņu pieņemšana no asenizācijas pakalpojumu sniedzēja, Laivu iela 12, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads 1 m3 3,04 saskaņā ar pakalpojumu līgumā norādīto rēķinu

CITI PAKALPOJUMI

7. Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Aizvēju ielā, Garciemā, Ādažu novadā 1 stunda 2,50 * bezskaidras naudas norēķins
8. Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Ādažu novadā 1 stunda 2,50 * bezskaidras naudas norēķins
9. Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Jūras ielā, Carnikavā, Ādažu novadā 1 stunda 1,00 * bezskaidras naudas norēķins
10. Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā pie dzelzceļa stacijas Kalngalē, Ādažu novadā 1 stunda 1,00 * bezskaidras naudas norēķins
* stāvlaukumā no 1. maija līdz 30. septembrim plkst. 10.00.–18.00 no maksas ir atbrīvoti:

1) personas ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļiem izsniegta CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJAS stāvvietu izmantošanas karte;
2) operatīvā transportlīdzekļa vadītāji pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;
3) maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgie darbinieki, kuri nodrošina autostāvvietu uzturēšanu un tehnisko uzraudzību;
4) daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju (ģimenei tiek izsniegta 1 atļauja un ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir ģimenes locekļa īpašumā vai valdījumā);
5) juridiskas personas, kurām stāvlaukuma izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saņemot p/a "Carnikavas komunālserviss" atļauju (vienai juridiskajai personai tiek izsniegtas ne vairāk kā 2 atļaujas).

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums