Drukāt

Svarīgi pievērst uzmanību ūdensskaitītāju derīguma termiņam

.

Krans labsPašvaldības aģentūrā „Carnikavas Komunālserviss" ir saņemta informācija par kādu firmu, kura mūsu novada iedzīvotājiem izsūtījusi atgādinājumus par ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņa beigu tuvošanos un aicinājusi izmantot tās sniegtos pakalpojumus, lai verificētu ūdensskaitītājus.
 
„Carnikavas Komunālserviss" brīdina iedzīvotājus neatsaukties šim uzaicinājumam, pirms neesat noskaidrojuši, kāds ir jūsu mājoklī uzstādīto ūdensskaitītāju verifikācijas termiņš. Tas ir atrodams uz visiem komunālo pakalpojumu rēķiniem, kurus „Carnikavas Komunālserviss" ik mēnesi izraksta saviem klientiem. Ja par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem norēķināties ar apsaimniekotāju, par ūdensskaitītāju derīguma termiņu vaicājiet tam.
 
deriguma termins 800
 
Diemžēl daži iedzīvotāji jau paspējuši lieki iztērēties, priekšlaicīgi nomainot ūdensskaitītājus, jo nav zinājuši savu skaitītāju verifikācijas termiņu – nav pievērsuši tam uzmanību ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā. Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk rūpīgi sekot līdzi ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņam, jo mājas ūdens patēriņa starpību (ja tāda ir) apmaksā arī tie iedzīvotāji, kuri trīs mēnešus pēc termiņa beigām savus skaitītājus vēl nav verificējuši.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese