Drukāt

Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana

Aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" ikdienā veic novada ceļu un ielu uzturēšanu, kuru kopgarums ir vairāk nekā 150 km. Katru gadu pašvaldības budžetā tiek paredzēti izdevumi ceļu, ielu un tiltu rekonstrukcijai.

Ādažu novada ceļu uzturēšanas programma.

Ceļu drošības audita atzinumi:

Ceļu drošības audita atzinums 24-32, līgums AD/84/24, Laimas iela 1, Birznieki

Ceļu drošības audita atzinums Nr. 06 AD/23-166 “Lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi Ādažos”

Atzinums Nr. 06 AD/14-63 objektam Mežciema iela Garciemā un tās krustojuma ar P1 - Jaunciems-Carnikava-Ādaži P1 krustojuma rekonstrukcija. 2014.g.

Ceļu drošības audita atzinums 06 AD/15-23: Satiksmes drošības pasākumi Garciemā. 2015.g.

 

Papildinājums ceļu drošības audita atzinums Nr. 06-AD/19-87: Satiksmes organizācijas iecere. Dzīvojamās zonas iespējamība Liepu alejā, L. Azarovas, Rūpnieku, Ceriņu, Mērnieku ielās, Carnikavā. 2019.g.

CSDD speciālistu papildinājums atzinumam Nr. 06-AD/19-87.

CEĻU DROŠĪBAS AUDITA ATZINUMS NR. 06-AD/20-92 objektam "Dzirnupes iela posmā no A1 (Tallinas šoseja) līdz Viršu ielai Gaujā, Carnikavas novadā" (2020)

 2023. gadā paveiktais

Ielu un ceļu uzturēšanai 2023. gadā izlietoti no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi, kopā 380 778 eiro. Papildus no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem izlietoti 307 315 eiro, materiālu iegādei grantēto ceļu un ielu atjaunošanai un asfaltbetona seguma atjaunošanai.

Paveikti darbi ielu, ceļu un tiltu uzturēšanā 688 093 EUR:

1. bedrīšu remonts 4006 m2 apjomā, izmantojot bitumena emulsiju ar sīkšķembām;
2. bedrīšu remonts 1470 m2 apjomā, izmantojot pilno tehnoloģiju;
3. bedrīšu remonts 5545 m2 apjomā, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
4. asfaltbetona seguma vienlaidus laukumu remonts 1247 m2 apjomā un ietvēs 678 m2 apjomā;
5. asfaltbetona saduršuvju un plaisu aizpildīšana 13313m apjomā, izmantojot bitumena mastiku;
6. horizontālā marķējuma atjaunošana 446 m2 apjomā;
7. izbūvēti 11 ātruma slāpētāji;
8. ielu un ceļu greiderēšana ar autogreideri 455 km garumā;
9. ielu, ceļu un ietvju kaisīšana, izlietojot 417 tonnu pretslīdes materiāla un 464 t sāls;
10. uzstādītas un atjaunotas ceļazīmes, signālstabiņi, spoguļi un ielu norādes;
11. grants seguma ielu un ceļu labošana, izlietojot šim mērķim 1685m3 grants/šķembu maisījuma un 681 m3 dolomītā šķembu maisījuma;
12. grants seguma ielu un ceļu labošana 27000 m2, izlietojot šim mērķim frēzēto asfaltbetonu ;
13. ielās ar grants segumu veikta pretputekļu apstrāde 48000 l apjomā;

Ceļu infrastruktūrā 2023. gadā investēti 568 532 eur:

1. Novada ceļu audits. Kopējās izmaksas 48 098 EUR;
2. Ķiršu ielas pārbūve (3.kārta). Kopējās izmaksas 255 732 EUR.
3. Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai (paskaidrojuma raksta izstrāde). Kopējās izmaksas 6 050 EUR.
4. Lazdu ielas Garkalnē seguma dubultās virsmas izbūve. Kopējās izmaksas 36 488EUR;
5. Kastaņu ielas Garkalnē seguma dubultās virsmas izbūve. Kopējās izmaksas 115 041EUR;
6. Dārza ielas Ādažos seguma dubultās virsmas izbūve. Kopējās izmaksas 40 623 EUR;
7. Gaujmalas ielas Ādažos seguma dubultās virsmas izbūve. Kopējās izmaksas 56 687 EUR;
8. Dzirnupes ielas satiksmes organizācijas izmaiņas. Kopējās izmaksas 9 813 EUR;

2022. gadā paveiktais

Ielu un ceļu uzturēšanai 2022. gadā izlietoti no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi, kopā 325919 eiro. Papildus no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem izlietoti 137950 eiro materiālu iegādei grantēto ceļu un ielu atjaunošanai un asfaltbetona seguma atjaunošanai.

Paveikti darbi ielu, ceļu un tiltu uzturēšanā 463 869 EUR:

1. bedrīšu remonts 4523 m2 apjomā, izmantojot bitumena emulsiju ar sīkšķembām;
2. bedrīšu remonts 230 m2 apjomā, izmantojot pilno tehnoloģiju;
3. bedrīšu remonts 2060 m2 apjomā, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
4. plaisu aizpildīšana 7534 m apjomā, izmantojot bitumena mastiku;
5. horizontālā marķējuma atjaunošana 773 m2 apjomā;
6. izbūvēts 2 ātruma slāpētāji;
7. ielu un ceļu greiderēšana ar autogreideri 384 km garumā;
8. ielu, ceļu un ietvju kaisīšana, izlietojot 768.5 tonnu pretslīdes materiāla;
9. uzstādītas un atjaunotas 81 ceļazīmes, kā arī 140 signālstabiņi, 3 spoguļi, 10 ielu norādes;
10. grants seguma ielu un ceļu labošana, izlietojot šim mērķim 899 m3 grants/šķembu maisījuma un 879 m3 dolomītā šķembu maisījuma;
11. grants seguma ielu un ceļu labošana, izlietojot šim mērķim 466 m3 frēzēto asfaltbetonu un 700 m3 reciklēto asfaltbetonu;
12. ielām ar grants segumu veikta pretputekļu apstrāde 655345m2;

Ceļu infrastruktūrā 2022. gadā investēti 1 377 490 EUR:

1. Ķiršu ielas pārbūve. Kopējās izmaksas 578 0110 EUR.
2. Kāpas ielas pārbūve. Kopējās izmaksas 743 892 EUR.
3. Gaujas ielas gājēju /veloceliņa izbūve posmā no Gundegu ielas līdz Zīļu ielai Ādažos. Kopējās izmaksas 276 253 EUR;
4. Laivu iela no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā. Kopējās izmaksas 330 331 EUR;
5. Aizvēju iela Garciemā seguma dubultās virsmas izbūve. Kopējās izmaksas 97 869 EUR;
6. Nākotnes iela 1 pie Carnikavas pamatskolas. Kopējās izmaksas 10 085 EUR.

2021. gadā paveiktais 

 

Ielu un ceļu uzturēšanai 2021. gadā izlietoti no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi, kopā 104 812 eiro. Papildus no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem izlietoti 115 000 eiro, materiālu iegādei grantēto ceļu un ielu atjaunošanai un asfaltbetona seguma atjaunošanai.

Paveikti darbi ielu, ceļu un tiltu uzturēšanā 214 000 EUR:
1. bedrīšu remonts 2534 m2 apjomā, izmantojot bitumena emulsiju ar sīkšķembām;
2. bedrīšu remonts 598 m2 apjomā, izmantojot pilno tehnoloģiju;
3. bedrīšu remonts 282 m2 apjomā, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
4. plaisu aizpildīšana 3542 m apjomā, izmantojot bitumena mastiku;
5. horizontālā marķējuma atjaunošana 54,50 m2 apjomā;
6. izbūvēts 1 ātruma slāpētājs;
6. ielu un ceļu greiderēšana ar autogreideri 66,70 km garumā;
7. ielu, ceļu un ietvju kaisīšana, izlietojot 144 tonnu pretslīdes materiāla;
8. uzstādītas un atjaunotas 55 ceļazīmes, kā arī 40 signālstabiņi;
9. grants seguma ielu un ceļu labošana (5 ielās/ceļos), izlietojot šim mērķim 365,25 m3 grants/šķembu maisījuma;
10. grants seguma ielu un ceļu labošana (39 ielās), izlietojot šim mērķim 2207,70 m3 frēzēto asfaltbetonu;
11. ielām ar grants segumu veikta pretputekļu apstrāde izmantojot 4400 l apstrādes materiāla;
12. veikta asfaltbetona seguma atjaunošana Zvejnieku ielā posmā no Jūras ielas līdz Ziedu ielai 1496 m2 apjomā;
13. veikta asfaltbetona seguma atjaunošana Kuģu ielā posmā no Zvejnieka ielas līdz Lašu ielai 553,00 m2 apjomā;
12. veikti uzturēšanas darbi Gājēju – velosipēdista tiltam pār Gauju, Carnikavā (tilta mazgāšana).


Ceļu infrastruktūrā 2021 gadā investēti 1 179793,05 eur:
1. Baznīcas ielas pārbūve. Kopējās izmaksas 260 021,12 EUR.
2. Stacijas ielas pārbūve. Kopējās izmaksas 743 892,06 EUR.
3. Autostāvvietas izbūve Aizvēju ielā, Garciemā. Kopējās izmaksas 175 879,87 EUR;

 
Aktuālie ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2021. gada pavasarī
 
Carnikavas novada ciemu ielās, kuru piegulošās joslas 2021. gada sākumā atbrīvotas no kokaugiem un apauguma, aprīlī un maijā veiks seguma atjaunošanu, dilumkārtā iestrādājot asfalta atfrēzes materiālu. IELU SARAKSTS
 
 
2020. gadā paveiktais
 
Ielu un ceļu uzturēšanai 2020. gadā tērēti no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi – kopā 94 812 eiro. Papildus no pašvaldības līdzekļiem iztērēti 85 000 eiro šķembu iegādei grantēto ceļu un ielu atjaunošanai un asfaltbetona seguma atjaunošanai.

Paveikti ielu, ceļu un tiltu uzturēšanā darbi (par 140 012 eiro):
1. bedrīšu remonts 2092 m2 apjomā, izmantojot bitumena emulsiju ar sīkšķembām;
2. bedrīšu remonts 1033 m2 apjomā, izmantojot pilno tehnoloģiju;
3. bedrīšu remonts 177 m2 apjomā, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
4. plaisu aizpildīšana 725 m apjomā, izmantojot bitumena mastiku;
5. horizontālā marķējuma atjaunošana 161 m2 apjomā;
6. izbūvēts viens ātrumvalnis;
7. ielu un ceļu greiderēšana ar autogreideri 79,56 km garumā;
8. ielu, ceļu un ietvju kaisīšana, izlietojot 39 tonnas pretslīdes materiāla;
9. uzstādītas un atjaunotas 118 ceļazīmes, kā arī 58 ielu norādes;
10. grants seguma ielu un ceļu labošana (56 ielās), izlietojot šim mērķim 1634,69 m3 grants/šķembu maisījuma;
11. grants seguma ielu un ceļu labošana (26 ielās), izlietojot šim mērķim 1022,23 m3 frēzēto asfaltbetonu;
12. ielām ar grants segumu veikta pretputekļu apstrāde izmantojot 5050 l apstrādes materiāla;
13. veikti uzturēšanas darbi trim tiltiem (seguma attīrīšana un remonts, margu krāsošana, nepieciešamo ceļa zīmes uzstādīšana).

Ceļu infrastruktūrā 2020. gadā investēti 546 793,41 eiro:
1. divkāršā virsmas apstrāde Rožu ielā posmā no Zušu ielas līdz sporta laukumam, Neļķu ielas posmā gar dzīvojamo ēku Tulpju ielā 7, Garajā ielā un Līču ielā. Kopējais garums ~ 1156 m, kopējās izmaksas 58 600 eiro;
2. Viršu ielas posmā no Dzirnupes ielas līdz Dzērveņu ielai veikta asfaltbetona seguma atjaunošana. Kopējās izmaksas 39 800 eiro;
3. Ziedu ielā veikta seguma atjaunošana no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai. Kopējās izmaksas 60 000 eiro;
4. Autostāvvietas un apgaismojuma izbūve Laivu ielā. Kopējās izmaksas 90 425,79 eiro;
5. Dzirnupes ielas pārbūve posmā no A1 (Tallinas šosejas) līdz Baznīcas ielai. Kopējās izmaksas 143 906,49 eiro.
6. sākta Baznīcas ielas pārbūve un turpināsies līdz 2021.gada jūnijam. Kopējās izmaksas 247 944,83 eiro.
7. ietves pārbūve skvērā Rīgas ielā. Kopējās izmaksas 4475 eiro.
 
2019. gadā paveiktais
 
Ielu un ceļu uzturēšanai 2019. gadā tērēti no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi, kopā 88 332 eiro. Papildus no pašvaldības līdzekļiem iztērēti 15 000 eiro šķembu iegādei grantēto ceļu un ielu atjaunošanai.

Paveiktie darbi:
1. bedrīšu remonts 1860 m2 apjomā, izmantojot bitumena sīkšķembas ar emulsiju;
2. bedrīšu remonts 1095,50 m2 apjomā, izmantojot pilno tehnoloģiju;
3. bedrīšu remonts 912 m2 apjomā, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
4. plaisu aizpildīšana 767 m apjomā, izmantojot bitumena mastiku;
5. horizontālā marķējuma atjaunošana 151 m2 apjomā;
6. atjaunoti un izbūvēti 5 ātrumvaļņi;
6. ielu un ceļu greiderēšana ar autogreideri 252 km kopgarumā;
7. ielu, ceļu un ietvju kaisīšana, izlietojot 250 tonnu pretslīdes materiāla;
8. uzstādītas un atjaunotas 92 ceļazīmes, kā arī 9 ielu norādes;
9. grants seguma ielu un ceļu labošana, izlietojot šim mērķim 1500 m3 grants/šķembu maisījuma;
10. veikti uzturēšanas darbi 8 tiltiem (seguma attīrīšana un remonts, margu krāsošana, nepieciešamo ceļa zīmes uzstādīšana).

Papildus 2019. gadā izbūvēta divkāršā virsmas apstrāde Lapu, Lībiešu, Laivu, Gaujas un Jasmīna ielās. Kopējais garums – ap 3,10 km. Kopējās izmaksas – 221 000 eiro.
 
2018. gadā paveiktais
 
Garupē
Turpinot 2017. gadā sākto Garupes ielas pārbūvi, tā atjaunota posmā no Pureņu ielas līdz Sēņu ielai. Šajā posmā nav izbūvēta gājēju ietve. Izstrādājot būvprojektu "Garupes ielas pārbūve", bija plānots iezīmēt metru platu joslu gājējiem, tomēr Ceļu satiksmes drošības dirkecija, auditējot projektu, rekomendēja šādu joslu neparedzēt. Satiksmes drošības uzlabošanai pašvaldība paredzējusi papildu ātruma vaļņu izbūvi.
Izmaksas: 343 161,85 eiro no pašvaldības budžeta.
 
Carnikavā
Liepu alejā nolietotā tiltiņa vietā izbūvēta jauna caurteka.
Izmaksas: 164 688,58 eiro no pašvaldības budžeta.
Zušu ielā (kreisajā pusē virzienā uz Gauju) visā tās garumā izbūvēta ietve un
jauna apgaismojuma līnija.
Izmaksas: 180 628,20 eiro no pašvaldības budžeta, t.sk. ietves izmaksas 131 995,09 eiro.
O. Vācieša ielas vienā malā visā garumā uzstādīta norobežojošā barjera.
Izmaksas: 38 279,32 eiro no pašvaldības budžeta.
Virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un sīkšķembām Poču ielā.
Izmaksas: 24 048,76 eiro no pašvaldības budžeta.
Virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un sīkšķembām Sautiņu ielas posmā no P1 līdz Liepu ielai un Liepu ielā.
Izmaksas: 53 620,62 eiro no pašvaldības budžeta.
Virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un sīkšķembām Stacijas ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz gājēju un velosipēdistu tiltam.
Izmaksas: 15 122,24 eiro no pašvaldības budžeta.
 
Garciemā
Veikta autoceļa "Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža" jeb tā sauktā Eimuru ceļa posma pārbūve: norakts kūdras slānis, ar ģeosintētiskiem materiāliem stiprināta ceļa pamatne, veikta grunts nomaiņa 1,8 m dziļumā, lai ceļam nodrošinātu nepieciešamo nestspēju, ieklāts asfaltbetona segums, noasfaltētas iebrauktuves, pie caurtekas uzstādītas barjeras.
Izmaksas: 520 503,33 eiro (ar PVN), no tiem 395 879,90 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.
Torņu ielā veikta ātrumvaļņa pārbūve*, ierīkojot to atbilstoši Latvijas valsts standartam prasībām.
 
Gaujas ciemā
Virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un sīkšķembām 2,25 km garā Serģu ielas posmā no autoceļa A1 līdz Viršu ielai.
Izmaksas: 112 626,57 no pašvaldības budžeta.
 
Kalngalē
Pēc ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Dzērvju un Pūces ielās Kalngalē ieklāts jauns asfaltbetona segums, izbūvēti ātrumvaļņi (ielu seguma izbūves izmaksas bija iekļautas ūdenssaimniecības attīstība projekta kopējās izmaksās, kas kopā bija 387 840 eiro no pašvaldības budžeta).
Cīruļu un Ērgļu ielās veikta divu ātrumvaļņu pārbūve*, ierīkojot tos atbilstoši Latvijas valsts standartam prasībām.
 
Lilastē
Lilastes ceļa divkārša virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un sīkšķembām 1,1 km posmā no A1 līdz dzelzceļa pārbrauktuvei.
Izmaksas: 48 080.80 eiro no pašvaldības budžeta.
 
*12 ātrumvaļņu pārbūve vairākos novada ciemos kopā izmaksāja Pārbūve izmaksāja 13 794 eiro (ar PVN) no pašvaldības budžeta.
 
 
Ceļu uzturēšanas darbi 2018. gadā
 
Ielu un ceļu uzturēšanai 2018. gadā tērēti no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi, kopā 88 330 eiro. Papildus no pašvaldības līdzekļiem iztērēti 58 000 eiro šķembu iegādei grantēto ceļu un ielu atjaunošanai.
Paveiktie darbi:
1. bedrīšu remonts 1155 m2 apjomā, izmantojot bitumena sīkšķembas ar emulsiju;
2. bedrīšu remonts 77,50 m2 apjomā, izmantojot pilno tehnoloģiju;
3. bedrīšu remonts 24,12 t apjomā, izmantojot nepilno tehnoloģiju;
4. horizontālā marķējuma atjaunošana 190,84 m2 apjomā;
5. atjaunoti un izbūvēti 12 ātrumvaļņi;
6. ielu un ceļu greiderēšana ar autogreideri 250 km kopgarumā;
7. ielu, ceļu un ietvju kaisīšana, izlietojot 289 tonnu pretslīdes materiāla;
8. uzstādītas un atjaunotas 50 ceļazīmes, kā arī 24 ielu norādes;
9. grants seguma ielu un ceļu labošana, izlietojot šim mērķim 1137,31 m3 grants/šķembu maisījuma;
10. cita seguma un šķembu seguma ielu un ceļa labošana, izlietojot šim mērķim 955,01 m3 šķembu maisījuma.
 
Ar Carnikavas novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts, kur veikti remontdarbi ar grants vai šķembu maisījumu, var iepazīties ŠEIT.

 

2017. gadā paveiktais
 
Siguļos un Gaujas ciemā
3,9 km garumā rekonstruēta Dzirnupes iela. Posmā no pagrieziena uz Carnikavas kapiem līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Gaujas stacijas nomainīta ceļa seguma virskārta. Jaunais asfalts pārklāts ar bitumena un šķembu slāni, izbūvēta jauna apgaismojuma līnija, bīstamākajās vietās – pie caurtekām, ceļa līkumos un pie tilta pār Dzirnupi – uzbūvētas ceļa barjeras.
Arī pēc rekonstrukcijas šis posms ir kopīgs autotransportam, riteņbraucējiem un gājējiem. Lai uzlabotu satiksmes drošību, dažviet, kur to pieļauj pazemes komunikācijas, iela ir paplašināta līdz 5,5 m.
Pēc ielas seguma atjaunošanas atļautais ātrums ir 50 km/h, dažos posmos – 30 km/h. Paredzēto piecu ātrumvaļņu uzstādīšanu noraidīja VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Izmaksas: 800 000 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 
Garupē
Atjaunota Pureņu iela (1,3 km). Noņemts apaugums, kas kavē ūdens novadi, nolīdzināti iesēdumi, ieklāta dolomīta šķembu virskārta, kas pārklāta ar bitumena emulsijas un granīta sīkšķembu slāni.
Pēc atjaunošanas aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 18 tonnu.
Izmaksas: 96 000 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Rekonstruēts Garupes ielas posms no P1 līdz Pureņu ielai. Projektējot ņemts vērā, ka iela ved gar industriālo zona, kur pārvietojas smagā tehnika. Ielai nomainīta pamatne, asfalts ieklāts divās kārtās, līdzās pārbūvētajam ielas posmam izbūvēta ietve un apgaismojuma līnija.
Izmaksas: 368 713,52 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 
Carnikavā:
Pabeigta 2016. gadā sāktā Jūras ielas rekonstrukcija. Jūras iela posmā no Laivu ielas gala līdz stāvlaukumam pie jūras noasfaltēta. Atjaunotajā posmā, kurš ved caur mežu, uzstādīta ātrumu ierobežojošā zīme 30 km/h, apdzīvotajā vietā – zīme "Dzīvojamā zona", kas ierobežo transporta kustības ātrumu līdz 20 km/h. 
Izmaksas: 316 785,01 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 
Ceļu uzturēšanas darbi 2017. gadā  

Ielu un ceļu uzturēšanai 2017. gadā tērēti no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi, kopā 85 835 eiro. Papildus no pašvaldības līdzekļiem iztērēti 15 000 eiro šķembu iegādei grantēto ceļu un ielu atjaunošanai.
 
 
Paveiktie darbi:
1. bedrīšu remonts 1900 m2 apjomā, izmantojot bitumena sīkšķembas ar emulsiju;
2. bedrīšu remonts 830 m2 apjomā, izmantojot pilno tehnoloģiju;
3. asfaltbetona seguma plaisu aizpildīšana ar emulsiju 1500 m kopgarumā;
4. grants seguma ielu un ceļu labošana, izlietojot šim mērķim 1365 m3 šķembu maisījuma;
5. horizontālā marķējuma atjaunošana 90,50 m2 apjomā;
5. ielu un ceļu greiderēšana ar autogreideri 251,50 km kopgarumā;
6. ielu, ceļu un ietvju kaisīšana, izlietojot 130 tonnu pretslīdes materiāla;
7. uzstādīta un atjaunota 41 ceļazīme, kā arī 10 signālstabiņi. 
 
 
2016. gadā paveiktais

Novada ceļu attīstībā pašvaldība 2016. gadā ieguldījusi 631 500 eiro.
Garciemā gar reģionālo autoceļu P1 izbūvēts jauns asfaltēts un apgaismots gājēju un velosipēdistu celiņš, kas ir pērn tapušā celiņa posma no Torņu ielas turpinājums. Jaunais posms savieno Mežciema ielu ar Jauno ielu "Garciemā – 2". Šī projekta ietvaros apgaismojums izbūvēts arī ceļa posmam caur mežu no šosejas līdz Ežu ielai, kas savienojas ar jaunuzbūvēto apgaismes līniju Ežu ielas dzīvojamā zonā. Projekta kopējās izmaksas ir 87 426 eiro.

Carnikavā:
1. Rekonstruēta un noasfaltēta Garā iela (vairāk nekā 600 m garumā, asfaltbetona klājuma platums – 4,5 m), uz kuras izbūvēti četri ātrumvaļņi, kā arī noasfaltētas iebrauktuves. Pirms asfalta ieklāšanas pilnībā tika nomainīta ielas seguma pamatne, kas komunikāciju izbūves procesā bija kļuvusi irdena un nelīdzena. Projekta kopējās izmaksas ir 196 966,32 eiro.
2. Atjaunota sabrukusī ietve posmā no Rūpnieku ielas līdz O.Vācieša ielai, projekta kopējās izmaksas – 12 678 eiro.
3. Carnikavas centrā pārbūvētas ietves, tajās ieklāts bruģis – gar Stacijas ielu 5, 7, Rīgas ielas abās pusēs no Stacijas laukuma līdz Atpūtas ielai. Autobusa pieturvietās Rīgas ielā izveidots paplašinājums sabiedriskajam transportam, kā arī uzlabota ūdens novadīšanas sistēma, līdz ar to nokrišņu laikā ap pieturvietām nekrājas ūdens un neveidojas milzu peļķes. Projekta kopējās izmaksas – 77 193 eiro.
4. Jūras ielā, posmā no Laivu ielas līdz stāvlaukumam pie jūras, pabeigta brauktuves paplašināšana līdz 4,5 m, kas šajā posmā veicinās satiksmes drošību. Jaunu asfaltbetona segumu Jūras ielā ieklās, tiklīdz to atļaus laikapstākļi. Kopumā Jūras ielas rekonstrukciju plānots pilnībā pabeigt līdz nākamā gada vasarai.

Siguļos un Gaujā
Dzirnupes ielā 2017. gada janvārī sāks seguma atjaunošanas darbus.
 
Iedzīvotāju ērtībām pašvaldība uz valsts pārziņā esošajiem autoceļiem uzstādījusi četras pieturvietu nojumes: O. Vācieša ielā un uz autoceļa A1.
 
Ceļu infrastruktūras uzlabošana novadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem turpināsies arī 2017. gadā turpināsies.
 
Citu veiktie uzlabojumi 2016. gadā
 
VAS "Latvijas Valsts ceļi" Garciemā pavasarī rekonstruējuši tiltiņu uz autoceļa P1 pār Langu, kā arī izbūvējuši divas sabiedriskā transporta pieturvietas posmā starp Kalngali un Garciema dzelzceļa pārbrauktuvi. VAS "Latvijas dzelzceļš" šogad sakārtojis Garciema dzelzceļa staciju, izbūvējot pie sliežu pārejas jaunus celiņus ar margām iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem ērtu un drošu nokļūšanu stacijā.

 

Par ceļu uzturēšana ikdienā

Carnikavas novadā ir C un D klases autoceļi. Gan ziemā, gan vasarā visi autoceļi tiek uzturēti atbilstoši to uzturēšanas klasēm, kuras noteiktas atkarībā no satiksmes intensitātes (C klase – satiksmes intensitāte virs 100 transportlīdzekļiem diennaktī, D – līdz 100 transportlīdzekļiem diennaktī), ceļa seguma un citiem parametriem.

Pilnu novada ceļu klasifikāciju var skatīt: ŠEIT.

Carnikavas novada pašvaldības nozīmes ielu un to posmu saraksts ar noteiktām uzturēšana klasēm ziemas un vasaras sezonā ar pašvaldības nozīmi no 2021.gada 15.aprīļa līdz 2022. gada 15.aprīlim

Ar Carnikavas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikāciju var iepazīties ŠEIT.

Ziemas sezonā Carnikavas Komunālserviss veic ielu un ceļu attīrīšanu no sniega, C klases ceļi tiek apstrādāti arī ar pretslīdes materiāliem. Savukārt vasarā turpinās ceļu uzturēšanas ikdienas darbi:

- grants segumu periodiskā planēšana un atjaunošana,

- tiltu un caurteku konstrukciju apkope un remonti,

- asfaltbetona seguma bedrīšu remontadarbi,

- ceļa joslas uzturēšana, kontrolējot ceļmalas apaugumu un tīrot ūdens drenāžas sistēmas,

- ceļu operatīvā kopšana, novēršot nepilnības, kas konstatētas apsekošanas laikā.

Informāciju par ielu un ielu apgaismojuma stāvokli var sniegt, zvanot pa tālruni 67993391 vai 67993705. Lūgums precīzi norādīt, tieši kurš ielas posms sagādā problēmas pārvietoties.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums