Drukāt

EKO DIENAS Carnikavas pagastā

.

EkoDienas Carnikavā aprīlīAprīlī Carnikavā notiks “Eko dienas”! Aicinām izmantot iespēju sākt pavasara tīrīšanu!

Vides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” sadarbībā ar Ādažu pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss” 2023. gada 15. aprīlī organizē “Eko dienu”. Iedzīvotāji ir aicināti izmantot iespēju un bez maksas nodot nolietoto elektrotehniku, dārzā savāktos BIO atkritumus un vieglā auto riepas.

Ir klāt pavasaris un īstais laiks sakārtot savu pagalmu, māju un saimniecību. Gādājot par iedzīvotāju ērtībām aprīlī Carnikavas pagasta iedzīvotājiem, kuriem ir noslēgts līgums ar CleanR par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek organizēta nu jau tradicionālās “Eko diena”.

Drukāt

Atkritumu apsaimniekošana Carnikavas pagastā

.

Kāda ir atkritumu apsaimniekošanas kārtība Carnikavas pagastā?
Atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ādažu novadā ir noteikta 22.06.2022. Saistošajos noteikumos Nr.58/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā

Kam jānoslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgums?
Atkritumu apsaimniekošanas līgums jānoslēdz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai strādā un nodarbojas ar komercdarbību.

Kā noslēgt līgumu?
Carnikavas pagastā kopš 2018.gada atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “CleanR”.
Atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt tīmekļvietnē www.manai.videi.lv vai izmantojot mobilo aplikāciju MANAI VIDEI vai izmantojot e-pastu . Tālrunis 67111001.

Kā rīkoties daudzdzīvokļu māju iemītniekiem?
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas jautājumā jāuzrunā savs ēkas apsaimniekotājs, kas ir noslēdzis atkritumu apsaimniekošanas līgumu.

Kā pieteikt atkritumu izvešanas grafika izmaiņas?
Pēc līguma noslēgšanas lietotnē MANAI VIDEI ir iespējams pieteikt un saņemt visus pakalpojumus, kas saistīti ar atkritumu izvešanas pakalpojumu – mainīt izvešanas grafiku, pieteikt papildus izvešanu, konteineru maiņu u.tml.

Kur atrodas publiskie atkritumu šķirošanas punkti?
Informācija par atkritumu šķirošanas vietām pieejama tīmekļvietnē https://skiroviegli.lv/#/

Drukāt

Jauns šķiroto atkritumu punkts Carnikavā

.

skirotie konteineriPA “Carnikavas komunālserviss” sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R” ir izvietojis šķiroto atkritumu punktu Kalmju ielā 2, Carnikavā (tirgus laukumā).

SIA “CleanR” Carnikavas pagasta iedzīvotājiem nodrošina konteinerus stikla, plastmasas, metāla un papīra iepakojumam, kā arī BIO (virtuves pārtikas atlieku) atkritumiem.

Jaunums – konteiners apģērbam, apaviem un mājas tekstilam.
Drukāt

Dabas resursu nodokļa likmes pieauguma un tā ietekmē pieaugošā “Getliņu EKO” tarifa dēļ no 2023. gada pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa

.

atkritumukonteneriVides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” informē, ka Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes palielināšanās un attiecīgi arī poligonu apsaimniekošanas izmaksu paaugstināšanās ietekmē no 2023. gada 1. janvāra tiek mainīts atkritumu apsaimniekošanas tarifs reģionos. Ādažu novada Carnikavas pagastā maksa pieaugs par 1,54 eiro un turpmāk būs 30,46 eiro (ieskaitot PVN) par 1m3 nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese