Drukāt

Atkritumu apsaimniekošana Carnikavas pagastā

.

Kāda ir atkritumu apsaimniekošanas kārtība Carnikavas pagastā?
Atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ādažu novadā ir noteikta 22.06.2022. Saistošajos noteikumos Nr.58/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā

Kam jānoslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgums?
Atkritumu apsaimniekošanas līgums jānoslēdz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai strādā un nodarbojas ar komercdarbību.

Kā noslēgt līgumu?
Carnikavas pagastā kopš 2018.gada atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “CleanR”.
Atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt tīmekļvietnē www.manai.videi.lv vai izmantojot mobilo aplikāciju MANAI VIDEI vai izmantojot e-pastu . Tālrunis 67111001.

Kā rīkoties daudzdzīvokļu māju iemītniekiem?
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas jautājumā jāuzrunā savs ēkas apsaimniekotājs, kas ir noslēdzis atkritumu apsaimniekošanas līgumu.

Kā pieteikt atkritumu izvešanas grafika izmaiņas?
Pēc līguma noslēgšanas lietotnē MANAI VIDEI ir iespējams pieteikt un saņemt visus pakalpojumus, kas saistīti ar atkritumu izvešanas pakalpojumu – mainīt izvešanas grafiku, pieteikt papildus izvešanu, konteineru maiņu u.tml.

Kur atrodas publiskie atkritumu šķirošanas punkti?
Informācija par atkritumu šķirošanas vietām pieejama tīmekļvietnē https://skiroviegli.lv/#/

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums