Drukāt

Ādažu novada kapsētas

.

Carnikavas kapsētas karti var aplūkot ŠEIT www.cemety.lv.
Kartē varat iegūt precīzu informāciju par tuvinieku atdusas vietām.
 
Baltezera kapsētas karti iespējams aplūkot ŠEIT: Baltezera kapi
 
 
Informācija par kapavietas piešķiršanas kārtību
 
PA "Carnikavas komunālserviss" sniegtie maksas pakalojumi kapsētās: AR APBEDĪŠANU UN APGLABĀŠANU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI
 
Skaidrojums par galvenajām izmaiņām Ādažu novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 67/2022"Par Ādažu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību", kas stājušās spēkā 2022. gada 4. novembrī:
 
Saskaņā ar jaunajiem Saistošajiem Noteikumiem netiek ņemta maksa par:
- kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā, apbedījumu kartēšanu;
- kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas;
- Ikgadējā maksa par kapavietas apkopšanu.
- autotransporta iebraukšanu kapsētas teritorijā mirušas personas apbedīšanai.
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums