Drukāt

2022/2023 gada ziemas sezonas uzturēšanas izmaksu kopsavilkums

.

- Ceļu un ielu uzturēšanas izmaksas uz 1 km Carnikavas pagasta brauktuves kaisīšanai ir 51 eur, bet brauktuves tīrīšanai 7 eur;
- Ceļu un ielu uzturēšanas izmaksas uz 1 km Ādažu pagasta brauktuvju kaisīšanai ir 26 eur, bet brauktuvju tīrīšanai 20 eur;
- Kaisāmā materiāla cena par 1 tonnu pieaugusi līdz 150 eur, kas sadārdzinājis kaisīšanu Carnikavas pagastā;
- Ietvju uzturēšana Carnikavas pagastā, tāpat kā Ādažu pagastā par 1 km ir 47 eur;
- Kopumā ziemas sezonas brauktuvju un ietvju uzturēšana novadā izmaksājusi 166 423 eur;
* Brauktuvju tīrīšana ar ārpakalpojumu Ādažu pagastā 1413km 27 815 eur;
* Brauktuvju kaisīšana ar ārpakalpojumu Ādažu pagastā 2977km 77 992eur;
* Izlietotais sāls daudzums ir Carnikavas pagasta ielām un ietvēm veido 60 616 eur.
 
 
 
 Celu izmaksas I.cet.lll
Drukāt

Ziemas ceļu uzturēšanas īpatnības Carnikavas pagastā

.

WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.58.07 1Ņemot vērā ka Carnikavas pagasta lielākā daļa dzīvojamās mājās ir sezonāla rakstura būves (vasarnīcas), kas atrodas bijušajos kooperatīvu rajonos, kam vēsturiski izveidots šaurs ceļu tīkls (D klases ceļi, atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”), ko nebija paredzēts izmantot ziemas sezonā (nav apgriešanās laukumu strupceļu galos, nav vietas sniega nostumšanai no brauktuves, ceļa reljefs – stāvi kritumi, kāpumi utt.), tas būtiski apgrūtina ziemas ceļu uzturēšanas tehnikai veikt tai uzdotos darbus.
Ziemas ceļu uzturēšanas tehnikas pienākums ir atbrīvot ceļa brauktuvi no sniega, bet tai nav pienākums veikt iebrauktuvju, gājēju vārtiņu attīrīšanu no sniega, kas atrodas pieguļošajā teritorijā, kā arī sniega vaļņu pārvietošanu, izvešanu ceļos un strupceļos, šos darbus jāveic pieguļošo teritoriju īpašniekiem.
Kā arī vēršam uzmanību, ka D klases ceļu apstrāde ar pretslīdes materiālu tiek veikta tikai ārkārtas situācijās, kad nav iespējams pārvietoties gājējiem un vieglajiem transportlīdzekļiem.
Drukāt

Kāpēc ziemā brauktuves kaisam ar sāli?

.

WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.56.50 1PA “Carnikavas komunālserviss” iestājoties ziemai, veic preventīvo kaisīšanu ar sāli uz brauktuves un ietves ar asfalta un bruģa segumiem, lai apsteigtu apledojuma veidošanos. Tas nozīmē, ka sāls tiek kaisīta uz sausa, mitra vai slapja ceļu seguma, kurš vēl nav apledojis, lai novērstu iespējamās sekas, kas var rasties pie automašīnas riteņu izslīdēšanas. Ziemas laikā ceļš un ietves var apledot arī pie +5oC, atkarībā no vēja virziena stipruma (ziemeļvējš) utt.

Lai veiktu sīkšķembu vai smilšu izmantošanu Ādažu novada teritorijas ietvju un ielu kaisīšanu ir nepieciešama specializēta tehnika, ne tikai pie šķembu iestrādes, bet arī pie savākšanas beidzoties ziemas ceļu uzturēšanas sezonai. Un vēl, sīkšķembu izmantošanas ir efektīva, pie nosacījuma, kad ir izveidojusies patstāvīga sniega sega, kas nav raksturīga mūsu platuma grādos. Nav nozīmes kaisīt sīkšķembas uz apledojušas ietves vai brauktuves, jo šādi tās neveiks nekādas pretslīdes darbības.
Drukāt

Interaktīva informatīva karte par ceļu uzturēšanu Ādažu novadā

.

PA “Carnikavas komunālserviss” ir izveidojis interaktīvu informatīvu karti par ceļu uzturēšanu Ādažu novadā.

Kartē iespējams iepazīties ar pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā, pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2022,gada 28, septembra lēmumu Nr. 440 “Par pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu”.

Karti iespējams atrast: ŠEIT

 

Ērtākai kartes izmantošanai, iesakām izvēlēties sev intersējošo:

Apzīmējumi EPASTA FORMĀTS

Drukāt

13.12. uzsākta atkārtota ielu, ceļu un ietvju atbrīvošanu no sniega

.

WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.56.51Šodien, atkārtoti, no plkst. 16:00 PA “Carnikavas komunālserviss” ziemas tehnikas vienības veic galveno ielu, ceļu un ietvju atbrīvošanu no sniega un apstrādi ar pretslīdes materiālu visā novada teritorijā.

Pabeidzot maģistrālo brauktuvju atbrīvošanu no sniega, darbi tiks veikti arī nakts stundās, D kategorijas ielās.

 Aicinām autovadītājus nenovietot automašīnas ielu malās. Tas būtiski ietekmē ielas atbrīvošanu no sniega.
Drukāt

Ziemas ceļu uzturēšana 12. un 13. decembrī

.

WhatsApp Image 2022-11-27 at 16.38.18Ņemot vērā laika apstākļus un turpmākās diennakts laika apstākļu prognozi, informējam:

-         12.decembrī no plkst. 16:00ziemas tehnikas vienības uzsāk galveno ietvju atbrīvošanu no sniega un apstrādi ar pretslīdes materiālu Carnikavas ciemā.

-         13. decembrī no plkst. 4:00ziemas tehnikas vienības uzsāk galveno ietvju atbrīvošanu no sniega un apstrādi ar pretslīdes materiālu Ādažu pilsētā.

 -         13. decembrī no plkst. 6:00 ziemas tehnikas vienības uzsāk galveno ietvju atbrīvošanu no sniega un apstrādi ar pretslīdes materiālu Carnikavas ciemā.

 -         13. decembrī no plkst. 4:00 ziemas tehnikas vienības uzsāk galveno ielu un ceļu (C kategorija) atbrīvošanu no sniega Ādažu novadā.

 -         13. decembrī no plkst. 5:00 ziemas tehnikas vienības uzsāk galveno ielu un ceļu (C kategorija) apstrādi ar pretslīdes materiālu Ādažu novadā.
Drukāt

Garupes, Garciema un Gaujas ciemu iedzīvotāji!

.

Šobrīd P/A “Carnikavas komunālserviss” ziemas tehnikas vienības intensīvi strādā pie ietvju un braucamās daļas attīrīšanā no sniega novada teritorijā.

! Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa aicina transportlīdzekļu īpašniekus, pēc iespējas, neatstāt automašīnas šauro ielu malās, lai sekmīgāk varētu veikt ielu atbrīvošanu no sniega.

Lūdzam cienīt viens otru un ziemas ceļu uzturētāju darbiniekus, jo traktortehnikai atkārtota atgriešanās ielās, kuras netiek iztīrītas dēļ ielu malās novietotajām automašīnām, kavē darbu kopumā un apgrūtina citu operatīvo dienestu (atkritumu vedēji, ugunsdzēsēji, u.c.) darbību.

 

Sniedzes iela Ozona iela  Melleņu Puķu iela Garciems 

Drukāt

Sniega tīrīšanu apgrūtina mašīnas ielu malās

.

WhatsApp Image 2022-11-27 at 13.39.45

Ziemas sezonā lielākie uzturēšanas darbi Ādažu novadā ir saistīti ar ietvju, ielu un ceļu  braucamās daļas kaisīšanu ar pretslīdes materiālu, kā arī attīrīšanu no sniega.

P/A “Carnikavas komunālserviss” Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa aicina iedzīvotājus, pēc iespējas, neatstāt automašīnas ielu malās, lai varētu veikt sniega tīrīšanu.

Sniega tīrīšanas darbus būtiski apgrūtina ielu malās novietotie transporta līdzekļi, kas, īpaši šaurajās novada ielās Gaujas un Garupes ciemos, Carnikavas pagastā, liedz izbraukt sniega tīrīšanas tehnikai. Veidojas situācijas, ka ielas netiek iztīrītas, jo ar 2,5-2,8m platām lāpstām nav iespējams pabraukt garām novietotajiem transportlīdzekļiem.

Lūdzam iedzīvotājus būt atbildīgiem un izturēties ar sapratni pret ceļu uzturēšanas darbu veicējiem.

Drukāt

Ceļu uzturēšana ziemā

.

Laika posmā no 2022. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 15. aprīlim Latvijā noteikta ziemas sezona.
Ielu un ceļu uzturēšana Adažu novada pašvaldībā tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām.
Novada iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem un ņemt vērā, ka Ādažu un Carnikavas pagastu ielas un ceļi ir iedalīti uzturēšanas klasēs, kas nozīmē, ka to uzturēšana un tīrīšana ziemas sezonā tiek veikta prioritārā secībā - atbilstoši klasēm.
Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” Latvijas teritorijā visas ielas un ceļi, pēc to nozīmes ir iedalīti: valsts, pašvaldības, komersantu un māju ceļos.
Pašvaldība veic uzturēšanas darbus tikai tās īpašumā esošām ielām un ceļiem, kā arī pašvaldības nozīmes ielām un ceļiem, kas iekļauti uzturēšanas darbu sarakstā.
Lai veiktu kvalitatīvus uzturēšanas darbus, autoceļu brauktuvēm ir noteiktas trīs uzturēšanas klases – B, C, D, ievērojot satiksmes intensitātes uzskaites datus (augstākai transportlīdzekļu intensitātei -augstāka uzturēšanas klase).

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums