Drukāt

Informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas pagastā

Pakalpojuma apraksts Jebkāda informācija, ko vēlas izvietot fiziska vai juridiska persona
Atbildīgā iestāde Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, juridiska persona
Pakalpojuma apmaksas veids

Saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
P/a "Carnikavas Komunālserviss" informācijas paziņojumu izvietošanas cenrādis

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē, e-pasts:
 
Iesnieguma veidalapa (PDF WORD)

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts:
tālr. +371 67993705 
Pakalpojuma saņemšanas veids Klātienē
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Informatīvais paziņojums
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Ādažu novadā

Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Ādažu novadā 

Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumu cenrādi

Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks

Nekavējoties

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums