Drukāt

Paziņojums par tarifa projektu

.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Getliņi EKO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, 2024. gada 23. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121 biroja darba laikā līdz 2024. gada 2. maijam, iepriekš sazinoties ar Jūliju Daļecku, tālr.: 67317800, e-pasts: .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121 un , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese:  20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tarifu projektā plānotās maksājuma izmaiņas iedzīvotājiem 2024. gadā varat iepazīties ŠEIT

Drukāt

No nākamā gada BIO atkritumu šķirošana būs obligāta

.

Uzņēmums “Getliņi EKO” sāk informatīvu kampaņu “Uzliec brūno”, lai sekmētu bioloģiski noārdāmu (BIO) atkritumu šķirošanu, kas jau no nākamā gada būs obligāta Latvijā. Tādējādi iedzīvotājus aicina pieprasīt namu apsaimniekotājiem specializētus konteinerus, kas paredzēti BIO atkritumiem.

“BIO atkritumi ir viss, kas rodas no ēdiena pagatavošanas vai telpaugu un dārza apkopes darbiem. Mēs redzam, ka šobrīd lielākā daļa BIO atkritumus izmet sadzīves atkritumos.

Kampaņas laikā Latvijas, īpaši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji, tiks aicināti pieprasīt nekustamo īpašumu un atkritumu apsaimniekotājiem specializētus konteinerus, kas paredzēti BIO atkritumu šķirošanai. Lai to izdarītu pirms valstī BIO atkritumu šķirošana ir obligāts pienākums, radīts digitāls rīks vietnē “navkurmest.lv”. Ar tā palīdzību ikkatram iedzīvotājam ir iespējams nosūtīt savam namu apsaimniekotājam virtuālu BIO atkritumu, lai pieteiktu brūno konteineru.

Drukāt

Gundegu ielā, Ādažis tiks noņemts dalīti vākto atkritumu punkts

.

Gundegu dalīti vākto atkr punktsInformējam, ka Gundegu ielā, Ādažos līdz šā gada 1. jūlijam tiks noņemts dalīti vākto atkritumu punkts!

Pamatojums – atkritumu šķirotāji regulāri neievēro nosacījumu, ka atkritumus atļauts novietot tikai konteineros, nevis blakus tiem!

Aicinām izmantot tuvumā esošo dalīti vākto atkritumu punktu Ādažu vidusskolas stāvlaukumā, Gaujas ielā 30 vai Druvas ielā 22, Ādažos.

Ja Jums ir atkritumi, kurus nav iespējams ievietot dalīti vākto atkritumu zvanos, iesakām tos vest uz šķiroto atkritumu laukumu Kadagā, Ādažu pagastā.
Drukāt

Kā nodot individuāli šķirotos bioloģiskos atkritumus no mājsaimniecības?

.

UZ VAKA ATKRITUMU VAGIS-950x675Ar šā gada 1. maiju SIA “Eco Baltia vide” plāno pakāpeniski noņemt visus publiski pieejamos bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas konteinerus, kuros līdz šim, Eiropas Savienības projekta ietvaros, bija iespējams Ādažu pilsētas un Ādažu pagasta iedzīvotājiem bez maksas nodot bioloģiskos atkritumus. Tāpēc p/a “Carnikavas komunālserviss” informē par sekojošo.

Ādažu pilsētas un pagasta privātmāju iedzīvotāji bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikt 0,12 m3, 0,24 m3 vai 0,66 m3 konteinerus, kuru izvešana notiek saskaņā ar grafiku.

1.      Izvēlies sev atbilstoša izmēra konteineru, ko mājsaimniecībai piegādās bez maksas, nepiestādot arī nomas maksu;
2.      Piesaki izvešanu saskaņā ar grafiku;
3.      Izvešanas izmaksas par reizi:
       0,12 m3 – 3,16 Eur (ar PVN)
       0,24 m3 – 6,32 Eur (ar PVN)
       0,66 m3 – 17,37 Eur (ar PVN)
Drukāt

Ādažu pilsētā un pagastā pāriet uz bioloģisko atkritumu individuālo šķirošanu

.

Webp.net-resizeimage-2-1024x681Ādažu pilsētā un pagastā šā gada maijā noslēgsies Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projekts par “Atkritumu dalītās savākšanas punktu izveidi un pilnveidi Ādažu novadā”, ko sadarbībā ar Ādažu pašvaldību no 2017.gada rudens īstenoja SIA “Eco Baltia vide”. Ņemot vērā, ka projekta laiks ir beidzies, kā arī pilsētvidē izvietotajos publiskajos bioloģisko atkritumu šķirošanas punktos bieži ir liels sadzīves atkritumu piejaukums, šie konteineri no maija pakāpeniski tiks noņemti un notiks pāreja uz bioloģisko atkritumu individuālo šķirošanu mājsaimniecībās un uzņēmumos. SIA “Eco Baltia vide” klientiem nodrošina vairākus risinājumus, lai bioloģisko atkritumu šķirošana būtu ērta un pieejama ikdienā.

Drukāt

"Vislatvijas elektro talka" Ādažu pagastā

.

Elektrotalka1Lai veicinātu savu laiku nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un nodošanu otrreizējā pārstrādē, Latvijas Zaļais punkts kopā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”, kā arī “Tet” no šā gada 19.aprīļa līdz 21.maijam visā Latvijā īsteno kampaņu “Vislatvijas elektro talka”. Kampaņas laikā iedzīvotāji aicināti uzkrāto tehniku nogādāt uz vairāk nekā 60 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Ikviens, kurš nodos kādu iekārtu, varēs piedalīties izlozē par paša izvēlētu balvu – jaunu telefonu, televizoru, kafijas automātu, “Tet” dāvanu karti 100 eiro vērtībā vai “Maxima Latvija” dāvanu karti 200 eiro vērtībā.

Drukāt

Izstrādāta atkritumu pārvaldības lietotne “Eco Baltia”

.1080x1080 kopejais atgadinajumsLai nodrošinātu ērtāku informācijas apriti un atvieglotu ikdienas rūpes par apkārtējo vidi, 2021. gadā tika izstrādāta atkritumu pārvaldības lietotne “Eco Baltia”. Tajā visiem vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” klientiem tiek vienuviet nodrošinātas iespējas pārraudzīt atkritumu izvešanas grafikus, pieteikt vēlamos pakalpojumus, uzzināt par tuvākajiem atkritumu šķirošanas punktiem, sekot līdzi norēķinu bilancei, kā arī veikt citas ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības.

Lietotne “Eco Baltia” pieejama gan juridiskajām, gan privātpersonām, kuriem ar SIA “Eco Baltia vide” noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. To savās mobilajās ierīcēs var augšupielādēt Android un iOs operētājsistēmu lietotāji. Lietošanas pamācība pieejama SIA “Eco Baltia vide” mājaslapā: https://www.ecobaltiavide.lv/wp-content/uploads/2021/02/Lietotne_EcoBaltia_pamaciba_EcoBaltiaVide.pdf.
Drukāt

SIA “Eco Baltia vide” aicina šķirot baterijas

.

tavspirkstins story 002SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu aicina Ādažu pilsētas un Ādažu pagasta iedzīvotājus un organizācijas šķirot baterijas tām speciāli paredzētajās vietās. Uzņēmums Ādažu pilsētā un Ādažu pagastā piedāvā bateriju šķirošanas iespējas gan juridiskajām personām, gan arī privātpersonām.

Privātpersonas aicinātas baterijas nodot dažādās tirdzniecības vietās izvietotajās bateriju kastēs. To atrašanās vietas pieejamas www.zalais.lv sadaļā “Kur šķirot?”.

Drukāt

Atkritumu apsaimniekošana Ādažu pagastā

.

Kāda ir atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ādažu pagastā?
Atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ādažu novadā ir noteikta 22.06.2022. Saistošajos noteikumos Nr.58/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā

Kam jānoslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgums?
Atkritumu apsaimniekošanas līgums jānoslēdz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai strādā un nodarbojas ar komercdarbību.

Kā noslēgt līgumu?
Ādažu pagastā kopš 2019.gada atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Eco Baltia vide”.
Atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt SIA “Eco Baltia vide” tīmekļvietnē https://www.ecobaltiavide.lv/liguma-noslegsana/

Kā rīkoties daudzdzīvokļu māju iemītniekiem?
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas jautājumā jāuzrunā savs ēkas apsaimniekotājs, kas ir noslēdzis atkritumu apsaimniekošanas līgumu.

Kā pieteikt atkritumu izvešanas grafika izmaiņas?
Pēc līguma noslēgšanas lietotnē ECO Baltia vide ir iespējams pieteikt un saņemt visus pakalpojumus, kas saistīti ar atkritumu izvešanas pakalpojumu – samaksāt rēķinu, pieteikt papildus izvešanu u.tml.

Kur atrodas publiskie atkritumu šķirošanas punkti?
Informācija par atkritumu šķirošanas vietām pieejama tīmekļvietnē https://skiroviegli.lv/#/

Drukāt

“Eco Baltia vide” pēc svētkiem eglītes pieņems šķirošanas laukumā

.

eglite ziemassvetkiIr Ziemassvētku laiks, kad tradicionāli svētku noskaņas radīšanai mājvietās, birojos un citviet tiek sagādāta un rotāta eglīte. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” jau savlaicīgi aicina iedzīvotājus Ziemassvētku eglītes pēc svētkiem neizmest sadzīves atkritumu konteineros, bet atbrīvoties no tām videi draudzīgākos veidos.

Eglītes var noderēt kā kurināmais vai komposta saturs tiem, kuriem pie mājas ir izveidota speciāla vieta komposta veidošanai. Tāpat, ja eglīte pēc svētkiem vēl ir zaļa, to var nodot arī briežu audzētavās, iepriekš ar tām sazinoties.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums