Drukāt

Piekļūstamības paziņojums

.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunalserviss” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” tīmekļvietni – https://komunalserviss.carnikava.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

·         Krāsu kontrasti;

·         Teksta izmēra tālummaiņa;

·         Saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī;

·         Multimediju (audio, video) satura alternatīvas

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 12.07.2023. Izvērtēšanu veica aģentūras Administratīvā nodaļa un Ādažu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības izvērtējums

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam kā alternatīvu e-pasta saziņu 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: 

Tālrunis: +371 67993705

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Sabiedrisko attiecību nodaļa.

E-pasts: 

Tālrunis: +371 67993705

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir [pārraugošas iestādes nosaukums un konkrētā darbinieka vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese].

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: 

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 12.07.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja:
Lauris Bernāns
Direktora 2. vietnieksĀdažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums