Drukāt

Pieslēdzies centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” pagasta administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Kopš 2023.gada 1.oktobra maksa par 1 m³ dzeramā ūdens piegādi noteikta 1,25 EUR bez PVN, par 1 m³ notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu –2,01 EUR bez PVN.

Iedzīvotāji, pie kuru mājsaimniecībām Carnikavā, Kalngalē, Lilastē un daļai teritorijas Garciemā (Mežgarciema iela) ir veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, ir aicināti pieslēgties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanai izmantota Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes metodika. Nodrošinot šos pakalpojumus, aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" negūst peļņu.


 

Kā pieslēgties jaunajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam?

Lai fiziska vai juridiska persona (turpmāk – inženiertīklu izbūves ierosinātājs) pievienotu objektu Carnikavas, Kalngales, Lilastes un Garciema ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, jāveic šādas darbības:

1. Tehnisko noteikumu pieprasījums.

No 01.08.2021. pieprasa tikai BIS (Būvniecības informācijas sistēmā).2. Tehniskās shēmas izstrāde

Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas inženiertīklu izbūves ierosinātājs vienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi.

 

3. Tehniskās shēmas saskaņošana

Projektētājs izstrādāto tehnisko shēmu noteiktajā kārtībā bez maksas saskaņo ar Carnikavas komunālserviss.

 

4. Tehniskās shēmas iesniegšana būvvaldē

Izstrādāto tehnisko shēmu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz saskaņošanai būvvaldē.

 

5. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei

Būvvalde izskata izstrādāto tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Pakalpojums ir bezmaksas.

 

6. Inženiertehnisko tīklu nodošana ekspluatācijā

Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams inženierkomunikāciju īpašnieka – Carnikavas komunālserviss" atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai. Tālr. uzziņām 67993391. Pakalpojums ir bezmaksas.

 

7. Līguma noslēgšana ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas komunālserviss" par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu

Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas jāgriežas pie Carnikavas komunālserviss speciālistiem, lai atbilstoši noteiktajai kārtībai, noslēgtu līgumu par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Tālr. uzziņām 67992885.

 

Noderīga informācija:
 
 
 
 
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums