Drukāt

Pieslēdzies centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Carnikavas Komunālserviss novada administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Kopš 2018. gada 1. jūnija maksa par 1 kubikmetra dzeramā ūdens piegādi noteikta EUR 0,91  (EUR 1,10 kopā ar PVN), par 1 kubikmetru notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu – EUR 1,84 (EUR 2,23 kopā ar PVN).

Iedzīvotāji, pie kuru mājsaimniecībām Carnikavā, Kalngalē un Lilastē ir veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve), ir aicināti pieslēgties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
 
 
 
Lai veicinātu mājsaimniecību pieslēgšanos pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, Carnikavas novada dome 2018. gadā pieņēma lēmumu sniegt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
2021. gadā šim mērķim ir atvēlēti 20 000 eiro, uzziniet vairāk par līdzfinansējuma saņemšanas iespēju ŠEIT.
 
IEGUVUMI:
- centralizētās kanalizācijas priekšrocības,
- tīrs dzeramais ūdens,
- tīra vide,
- paaugstināta jūsu nekustamā īpašuma vērtība.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanai izmantota Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes metodika. Nodrošinot šos pakalpojumus, aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" negūst peļņu.
 
Kā pieslēgties jaunajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam?
 
Lai fiziska vai juridiska persona (turpmāk – inženiertīklu izbūves ierosinātājs) pievienotu objektu Carnikavas, Kalngales un Lilastes ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, jāveic šādas darbības:

1. Tehnisko noteikumus no 01.08.2021. pieprasa tikai BIS (Būvniecības informācijas sistēmā)
 
2. Tehniskās shēmas izstrāde
Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas inženiertīklu izbūves ierosinātājs vienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi.
 
3. Tehniskās shēmas saskaņošana
Projektētājs izstrādāto tehnisko shēmu noteiktajā kārtībā bez maksas saskaņo ar aģentūru „Carnikavas Komunālserviss".
 
4. Tehniskās shēmas iesniegšana būvvaldē
Izstrādāto tehnisko shēmu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz saskaņošanai būvvaldē.
 
5. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei
Būvvalde izskata izstrādāto tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Pakalpojums ir bezmaksas.
 
6. Inženiertehnisko tīklu nodošana ekspluatācijā
Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams inženierkomunikāciju īpašnieka – aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai. Tālr. uzziņām 67993391. Pakalpojums ir bezmaksas.
 
7. Līguma noslēgšana ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu
Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas jāgriežas pie aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" speciālistiem, lai atbilstoši noteiktajai kārtībai, noslēgtu līgumu par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Tālr. uzziņām 67992885.
 
Noderīga informācija:
 
Carnikavas novada pašvaldības asenizatoru reģistrs
SIA "Ferguson", tālr.20223335;
SIA "Asmāra", tālr.29453343;
SIA "Ādažu ūdens", tālr. 26405891;
SIA "Lattransport", tālr.27002712.
 
 
 
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese