Drukāt

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas un norēķinu kārtība

.

Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss", kas ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs novadā, noteikusi ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas un norēķinu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem kārtību.
 
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošana
 
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jāpaziņo katru mēnesi no 27. līdz 30. datumam:
- elektroniski – vietnē Bill.me (informācija par vietnes lietošanu ŠEIT);
- papīra formātā – aizpildītus rēķinu pasaknīšus iemetot šim nolūkam izvietotajās "Carnikavas Komunālservisa" pastkastītēs:
 • Carnikavā – Stacijas ielā 7 un Tulpju ielā 5,
 • Kalngalē – Cīruļu ielā 10 (centrs "Kadiķis"),
 • Lilastē – Ziemeļu ielā 15, 
 • Garciemā – pie mājām "Kamenes" un "Garciema stacija 6"
 • Siguļos – pastkastīšu stendā pie īpašuma "Gipteri".
Svarīgi! Attālināti nolasāmo skaitītāju rādījumi nav jāiesniedz!
 
Komunālo pakalpojumu rēķina saņemšana
 
Klientam ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu:
 • elektroniski formu vietnē Bill.me – reģistrācija ar līgumā norādīto e-pasta adresi;
 • papīra formātā pakalpojuma saņemšanas adresē.
Rēķina saņemšanas veidu iespējams mainīt, iesniedzot par to paziņojumu p/a "Carnikavas Komunālserviss".
 
Komunālo pakalpojumu rēķina apmaksa
 
Par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem klientam jānorēķinās līdz rēķinā norādītajam apmaksas termiņam – mēneša beigām.
Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" rekvizīti:
 
Reģistrācijas numurs: 90001691745
Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
 
Norēķinu kontu numuri:
 • AS "Swedbank" - LVLV28HABA0551029413114
 • AS "SEB banka" - LV65UNLA0050013449119
 • AS "Citadele banka" - LV87PARX0023202160001
Klients var izvēlēties ērtāko apmaksas veidu:
 • pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru (komisijas maksa saskaņā ar bankas cenrādi);
 • VAS "Latvijas pasts" nodaļās (Carnikavas nodaļā bez komisijas maksas);
 • vietnē Bill.me, pievienojot maksājumu karti (komisijas maksa 2 % no maksājuma summas);
 • jebkurā citā maksājumu pieņemšanas vietā.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese