WhatsApp Image 2023-07-28 at 09.56.31Iedzīvotāju vidū ir saasinājies jautājums par mājdzīvnieku atrašanos pludmalē un peldvietās/peldēšanās vietās, jo karstajā laikā vēlamies atveldzēties gan mēs paši, gan atvēsināt mūsu četrkājainos draugus.
Noteikumi, kas nosaka mājdzīvnieku ņemšanu līdz uz publiskām, sabiedriskām vietām, katrā pašvaldībā atšķiras, tāpēc ir būtiski iepazīties ar tās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, uz kuru ar savu mājdzīvnieku dodieties.

Vispārīgie noteikumi
Ministru kabineta 12.04.2006. noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” (turpmāk – Labturības noteikumi)11. punkts paredz, ka, ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kakla siksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni.

Savukārt Labturības noteikumu 12. un 14. punkts nosaka:
·         Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas mājdzīvnieku ved pavadā un, ja sunim ir uzlikts uzpurnis (ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem);
·         Ārpus pilsētām un ciemiem ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas suns bez pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Atbilstoši Labturības noteikumu 51. punkta nosacījumiem, dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir tiesības kopā ar savu dzīvnieku atrasties ārpus mājas, ja dzīvnieks netraucē sabiedrību un nerada draudus cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai un nerada draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.

Ādažu novadā

Ādažu novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 46/2022 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ādažu novadā” 9. punkta apakšpunktos noteiktie pienākumi mājdzīvnieku īpašniekam vai turētājiem, kas attiecināmi uz pludmali/peldvietu/peldēšanās vietu, ir sekojoši:
·         nepieļaut, ka mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas;
·         nodrošināt mājdzīvnieka atstāto ekskrementu savākšanu pastaigā ārpus īpašuma, kurā tas tiek turēts, un izmest savāktos ekskrementus speciālās urnās;
·         nepieļaut mājdzīvnieku atrašanos tādās sabiedrisko pasākumu norises vietās un citās vietās novada administratīvajā teritorijā, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām);
·         nepieļaut mājdzīvnieku peldināšanu jūras piekrastē – Baltijas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, no 1. jūnija līdz 31. augustam, laikā no plkst. 9.00 līdz 20.00;
·         nepieļaut mājdzīvniekiem bojāt apkārtējo vidi;
·         nepieļaut ārpus norobežotās teritorijas suņa bez pavadas un bīstama suņa bez pavadas un uzpurņa atrašanos šādās meža un zaļās zonas teritorijās: bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, stadionos un sporta laukumos; izglītības iestāžu un sabiedrisko ēku teritorijās; publiskos dārzos, parkos, skvēros un kapsētās; vietās, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

Ādažu novadā ir tikai viena oficiāla peldvieta “Vējupes pludmale” Ādažos. Šajā peldvietā nav atļauta mājdzīvnieku peldināšana.

Ja pie peldēšanās vietas nav uzstādīta aizlieguma zīme par mājdzīvnieku peldināšanu, aicinām izvērtēt situāciju mājdzīvnieka saimniekam, vai mājdzīvnieks netraucē un nerada draudus citiem peldvietas apmeklētājiem vai to mājdzīvniekiem.

 
Dabas parks “Piejūra”
Ministru kabineta 11.11.2021. noteikumu Nr. 740 “Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Piejūras noteikumi) 10.13. un 10.14. apakšpunkti paredz, ka dabas parka teritorijā aizliegts:
  • pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;
  • pārvietoties ar dzīvniekiem (piemēram, zirgiem) pa dabas parka teritoriju ārpus maršrutiem, kas norādīti Piejūras noteikumu 1.pielikumā.

Noslēgumā aicinām Jūs ar saviem četrkājainajiem mīluļiem doties atpūsties pie ūdeņiem vai peldēties, neaizmirstot par līdz paņemtu pavadu un izvērtējot mājdzīvnieka uzvedību, lai netraucētu apkārtējiem!
Lai veldzējoša mums visiem šī vasara!

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums