Drukāt

Aplikācija "Ziņo Ādažos"

.

MobioĒrti sazināties ar P/A Carnikavas komunālservisu, Ādažu pašvaldību vai Ādažu pašvaldības policiju ir izmantojot bezmaksas aplikāciju “Ziņo Ādažos”, kas izveidota sadarbībā ar SIA Mobio. Aicinām visus novada iedzīvotājus to lietot viedtālrunī vai planšetdatorā, kas ļauj aktīvi iesaistīties novada uzlabošanā, ar aplikācijas palīdzību ziņojot par problēmjautājumiem.

Nolūzis koks, ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāla izgāztuve, nepareizi novietota automašīna, netīrīts ceļš, ceļu norāžu bojājumi, sabiedriskās kārtības pārkāpumi vai nodarīts kaitējums apkārtējai videi – fiksē notikušo, nofotografējot, informē pašvaldību un seko līdzi risinājumam turpat mobilajā aplikācijā! Ja ziņojumu sūtīsi no fiksētās vietas, aplikācija automātiski noteiks foto uzņemšanas vietu* un ziņojums nonāks pie atbildīgā dienesta.
Uzdevuma izpildei būtiskākais parametrs ir precīzu koordinātu norādīšana.

Aicinām ziņot par kļūdām aplikācijas darbībā, sūtot e-pastu: vai zvanot PA “Carnikavas komunālserviss” pa tālr. +371 67993705.

Pašvaldība ziņojumus izskata un risina darba laikā, prioritārā secībā pēc to nozīmīguma. Visi saņemtie ziņojumi un informācija tiek izskatīta, dažkārt problēmas risināšanai nepieciešams ilgāks laiks un tūlītējs risinājums nav iespējams.

Ārkārtas gadījumos un neatliekamās situācijās, kas prasa tūlītēju rīcību, lūdzam informēt operatīvos dienestus vai zvanīt 112.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums