Drukāt

No 2018. gada 27. novembra jauna ūdens patēriņa skaitītāju iesniegšanas vietne

.

Sākot no 2018. gada 27. novembra, nodot ūdens skaitītāju rādījumus elektroniski ir iespējams tikai Bill.me tiešsaistes rēķinu apkalpošanas platformā.
 
SVARĪGI – lai nodotu ūdens patēriņa skaitītāju rādītājus un saņemtu rēķinus Bill.me platformā, vispirms nepieciešams reģistrēties! 
 
Kā reģistrēties?
 
1. Reģistrācijas saite visiem klientiem ir nosūtīta uz to e-pasta adresi, uz kuru līdz šim no tika sūtīti elektroniskie rēķini (ja rēķini tika saņemti uz divām vai vairākām e-pasta adresēm, lūdzu, pārbaudiet tās visas, jo saite ir nosūtīta tikai uz vienu no šīm adresēm).
2. Nokopējiet atsūtīto saiti, interneta pārlūkā atveriet jaunu logu un tajā iekopējiet saiti. 
3. Reģistrējieties, ievadot prasīto informāciju.
4. Pēc reģistrēšanās dodieties uz platformu Bill.me, autorizējieties sistēmā ar savu lietotāja vārdu un paroli un iesniedziet ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus. Uzmanību! Pirmreizējās reģistrācijas saite, ko saņēmāt e-pastā, jāizmanto tikai vienu reizi!
 
Kad pirmreizējās reģistrācija Bill.me platformā paveikta, papildus rēķinu saņemšanas un apmaksas iespējai BEZ MAKSAS* pieejamas arī citas Bill.me priekšrocības:

• rēķinu saņemšana un pārskatīšana;
• precīza skaitītāju rādījumu nodošana un kontrole;
• Carnikavas Komunālservisa aktuālās informācijas saņemšana.

* izņemot rēķina apmaksu.

Īpaši vēlamies uzsvērt, ka Jūsu personas dati ir drošībā, jo rēķinu apkalpošanas platforma Bill.me pilnībā atbilst Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulai un visaugstākajiem maksājumu drošības standartiem. Jau drīzumā visas Bill.me platformas iespējas būs pieejamas arī mobilajā lietotnē – gan Android, gan iOS viedierīcēs.
 
Neskaidrību gadījumā zvanīt Carnikavas Komunālservisam pa tālruni 67992885.
 
Līdzšinējais namu apsaimniekošanas sistēmas WEBNAMS nodrošinātais pakalpojums rādījumu nodošanai vietnē rekini.carnikava.lv vairs nav pieejams!
 
Kā iesniegt rādījumus papīra formātā

Tāpat kā iepriekš, tie iedzīvotāji, kuri internetu nelieto, kvītis ar aizpildītiem rādījumiem var katru mēnesi no 27. – 30. datumam iemest kādā no "Carnikavas Komunālservisa" pastkastēm, kas tuvāka dzīvesvietai:
Carnikavā – Stacijas ielā 7 un Tulpju ielā 5
Kalngalē – Cīruļu ielā 10 (centrā „Kadiķis"),
Lilastē – Ziemeļu ielā 15,
Mežgarciemā – Stacijas ielā 7,
Garciemā  pie mājām "Kamenes" un "Garciema stacija 6",
Siguļos – pastkastīšu stendā pie mājīpašuma „Gipteri".

Svarīgi ūdens skaitītāju rādījumus iesniegt laikus
Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” atgādina, ka ne agrāk kā katra mēneša 27. un ne vēlāk kā 30. datumā daudzstāvu māju iedzīvotājiem jānolasa un jāiesniedz ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumi.
 
Tik īss nolasīšanas un iesniegšanas termiņš noteikts tāpēc, lai maksimāli precīzi fiksētu starpību starp daudzdzīvokļu mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu un katrā dzīvoklī ar skaitītājiem uzskaitīto ūdens patēriņu. Uzrādot iespējami pareizāku faktiski saņemtā ūdens apjomu, tiks nodrošināts arī precīzāks ūdens patēriņa starpības (korekcijas) aprēķins.

Kas sedz ūdens patēriņa starpību
Saskaņā ar 2008.gada 9.decembra MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punktu izmaksas par šo starpību sedz dzīvokļu īpašnieki atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Taču, ja mājā ir dzīvokļu īpašnieki:
- kuri nav iesnieguši informāciju par ŪPS rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,
- kuru atsevišķajos īpašumos ŪPS nav uzstādīti,
- kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude,
- kuru dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām,
ūdens patēriņa starpību sadala tikai starp šiem dzīvokļu īpašumiem.

Aicinām māju vecākos aktīvi līdzdarboties ūdens patēriņa uzskaitē – kontrolēt ŪPS rādījumu nodošanas disciplīnu, sekot ūdens patēriņa dinamikai, lemt par atsevišķas pasta kastītes uzstādīšanu mājai u.c.

Svarīgi zināt
- Skaitītāju rādījumi, kas nodoti, veicot maksājumu internetbankā, netiek pieņemti.
- Maksa par ūdens patēriņa starpību, kas iekļauta rēķinā, netiek ieskaitīta kā norēķins par patērēto ūdeni. Par faktiski patērēto ūdeni jebkurā gadījumā jānorēķinās pēc skaitītāja, iesniedzot to rādījumus noteiktajā kārtībā. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, rakstiet uz e-pastu: vai zvaniet pa tālr. 67992885.

Carnikavas Komunālserviss
 
Iesnieguma veidalapa p/a "Carnikavas Komunālserviss" PDF WORD

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums