Drukāt

Dabas resursu nodokļa likmes pieauguma un tā ietekmē pieaugošā “Getliņu EKO” tarifa dēļ no 2023. gada pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa

.

atkritumukonteneriVides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” informē, ka Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes palielināšanās un attiecīgi arī poligonu apsaimniekošanas izmaksu paaugstināšanās ietekmē no 2023. gada 1. janvāra tiek mainīts atkritumu apsaimniekošanas tarifs reģionos. Ādažu novada Carnikavas pagastā maksa pieaugs par 1,54 eiro un turpmāk būs 30,46 eiro (ieskaitot PVN) par 1m3 nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.Dabas resursu nodokļa likumā LR Saeima ir paredzējusi plānveidīgu DRN likmes palielināšanu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Likums nosaka, ka likme palielinās katru gadu 1. janvārī un tas ir viens no instrumentiem, kā tiek īstenota Eiropas un Latvijas noteikto zaļo mērķu sasniegšanu. Atbilstoši likumam ar 2023. gada 1. janvāri DRN likme pieaugusi no 80,00 uz 95,00 eiro par 1 sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu poligonā.

Savukārt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir noteikusi, ka pie DRN likmes 95,00 eiro par tonnu SIA “Getliņi Eko” tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Getliņi Eko” būs par 8,7 % lielāks jeb 135,50 eiro par tonnu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, mainoties DRN likmei un tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs apstiprināto tarifu un DRN likmi iekļauj atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu, līdz ar to ar 2023. gada 1. janvāri tiek mainīta maksa par sadzīves apsaimniekošanas pakalpojumiem.

DRN likmes un poligona “Getliņi EKO” tarifa palielinājuma ietekmē  Carnikavas pagasta iedzīvotājiem maksa par 1 kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek palielināta par 1,54 eiro un ar 2023. gada 1. janvāri būs 30,46 eiro (ieskaitot PVN) par 1m3 nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kuri lieto mazo 0,24m3 konteineru izmaksas par vienu atkritumu izvešanu izmaksas palielināsies par 0,36 eiro.

Savukārt bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem apsaimniekošanas maksa no 2023. gada 1. janvāra palielināsies par 1,31 eiro un būs 24,37 eiro (ieskaitot PVN).

Vides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” akcentē, ka efektīvākais veids, kā samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu ikvienam Latvijas iedzīvotājam joprojām ir apdomīgs patēriņš un atkritumu šķirošana. Šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojumu apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt, bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas tarifs ir vismaz par 20% mazāks nekā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lai samazinātu arvien pieaugošos maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu, “CleanR saviem klientiem piedāvā uzstādīt savas mājas pagalmos kādu no dalīti vākto atkritumu konteineriem: dzelteno konteineru papīra, plastmasas un metāla iepakojumam, zaļo konteineru stikla iepakojumam, kā arī brūno bio konteineru virtuves un dārza atkritumiem. Lai uzzinātu par labāko risinājumu un iegūtu informāciju par cenām, klienti tiek aicināti apmeklēt “CleanR” pašapkalpošanās portālu vai mobilo lietotni “Manai Videi”. Mobilā lietotne “Manai Videi” daudziem kļūst par ērtāko risinājumu savu vides pakalpojumu pārvaldīšanai. To ikviens bez maksas var lejupielādēt Google Play, App Store un citos lietotņu veikalos.

Papildus tam, noderīgus paradumu maiņas padomus varat gūt vietnē www.nenoroc.lv un “CleanR” elektroniskajā bukletā “Viegli šķirot pareizi!”, kā arī sociālajos tīklos un uzņēmuma mājaslapā.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums