Drukāt

Lilastē pabeigta ūdenssaimniecības rekonstrukcija

.

krans jaunsPašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" informē, ka Lilastē noslēgusies ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve projekta „Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība" Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/109/107 ietvaros.
 
Lai Lilastē uzlabotu ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kā arī paplašinātu šo pakalpojumu pieejamību, ir veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ziemeļu ielā, artēziskā urbuma, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.
 
Projekta finansējums ir 632 190,49 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 361 373,61 EUR.
 
ERAF visilogo CFLA Carnikavas gerbonis

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese