Drukāt

Šogad uzlabota ūdenssaimniecība Lilastē un Carnikavā

.

Lilaste udenssaimnieciba1Carnikavas Komunālserviss šogad turpināja 2008. gadā novadā iesākto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību. Lielākais šī gada laikā īstenotais projekts ir Lilastes ūdenssaimniecības rekonstrukcija – tagad no Ziemeļu ielas sākuma līdz jūrai pieejami ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.
 
Lilastē ir veikta arī artēziskā urbuma un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kas ir svarīgi, jo iepriekš iedzīvotāji bieži sūdzējās par nepatīkamu ūdens aromātu vecajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Izbūvēti ir arī dzeramā ūdens rezervuāri, kas nodrošina hidrantu ekspluatāciju ugunsdzēsības vajadzībām.
 
Lilastes projekta kopējās izmaksas ir 632 190,49 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 361 373,61 EUR. Sagaidāms, ka jaunā ūdenssaimniecības infrastruktūra nākotnē sekmēs šīs teritorijas attīstību.
 
Savukārt daļā Carnikavas, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas darbus pabeidza jau 2013. gadā, taču daudzviet vēl funkcionē novecojuši centrālie ūdens tīkli.
 
Tagad, kad vairākas maģistrālā ūdensvada sazarojuma vietas aprīkotas ar aizbīdņiem un rekonstruēts ūdensvads Vēju ielas posmā starp Lapu un Vecgaujas ielām, avārijas gadījumā iespējams atslēgt ūdeni tikai bojājuma virzienā, bet citiem patērētājiem Carnikavā ūdensapgāde nav traucēta. Šogad rekonstruēts arī maģistrālais ūdensvads Mežgarciemā, savukārt kanalizācijas tīkli uzlaboti arī Kalngalē – Cīruļu un Svīres ielās. Visiem šiem uzlabojumiem no pašvaldības budžeta iztērēti 74 000 EUR.
 
Kalngales, Carnikavas un arī Lilastes iedzīvotāji, pie kuru mājsaimniecībām ir veikti ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ir aicināti pieslēgties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Tam ir vairākas priekšrocības – uzlabota visas ģimenes dzīves kvalitāte, ikdienā lietojot kvalitatīvu, tīru ūdeni; paaugstināta nekustamā īpašuma vērtība; atbildīga attieksme pret vidi – gan savā tuvākajā apkārtnē, gan novadā kopumā.
 
Ņemot ūdeni no grodu akas vai artēziskā urbuma, tas var izrādīties piesārņots, it īpaši, ja turpat netālu savā vai kaimiņu zemē atrodas kanalizācijas bedre, kas, iespējams, ir nepietiekami hermētiska, pārplūdusi vai tuvu ūdens ieguves vietai, līdz ar to piesārņojums ieplūst gruntsūdeņos. Savukārt gruntsūdeņi var ieplūst akā, urbuma vietā, tādējādi pasliktinot ūdens kvalitāti, kamēr centrālajā ūdensvadā vienmēr plūst kvalitatīvs, tīrs ūdens.
 
Nākamā gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunais „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums", kurā noteikts tiesiskais regulējums attiecībā uz aktivitātēm pieslēgumu veicināšanai un īstenošanai, kā arī pašvaldību kompetence ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanā u.c. Tādējādi pašvaldība saistošajos noteikumos varēs paredzēt, piemēram, kanalizācijas bedres radītā vides piesārņojuma kontroli un sankcijas, konstatējot palielinātu piesārņojumu, kā arī dokumentu pārbaudi, kas apliecina, ka kanalizācijas bedre tiek regulāri iztukšota un tās saturs nefiltrējas gruntī. Arī turpmāk „Carnikavas Komunālserviss" kontrolēs ūdens tīklus, lai atrastu nelegālos pieslēgumus pašvaldības ūdens un kanalizācijas tīkliem.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese