Drukāt

Uzsākta Gaujas ciema meliorācijas sistēmu inventarizācija

.

Gravis 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka 15.aprīlī ir uzsākta meliorācijas sistēmu inventarizācija Gaujas ciema dārzkopības sabiedrību teritorijās "Zvejnieks-1","Atpūta" un "Saule". 
 
 
Meliorācijas sistēmas apsekošanu, nivelēšanu (augstuma noteikšanu u.c.) un uzmērīšanu veiks SIA "Nāra" darbinieki. Lūdzam iedzīvotājus, kuru zemes īpašumos būs nepieciešams iekļūt, būt atsaucīgiem un nelikt šķēršļus inventarizācijai.
 
Gaujas ciema meliorācijas sistēmas ir nepieciešams inventarizēt, lai tās varētu reģistrēt meliorācijas kadastrā kā "koplietošanas meliorācijas sistēmas", bet pēc tam, iepriekš noskaidrojot iedzīvotāju viedokli, – kā pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas. Iegūstot "pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu", nākotnē Gaujas ciema meliorācijas sistēmu sakārtošanā un uzturēšanā būtu iespējams ieguldīt gan pašvaldības, gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Inventarizācijā iegūtie dati būs arī izmantojami meliorācijas sistēmu būvprojektu izstrādē.
 
Sagatavojot meliorācijas sistēmu inventarizācijas lietu, Gaujas ciemā tiks veikta zināmo meliorācijas grāvju apsekošana, mērīšana, fiksējot pielūžņotās, aizsērējušās un citas problemātiskās vietas, kas traucē normālu sistēmas darbību. Tiks apsekotas arī pārējās Gaujas ciema ielas vietējos iedzīvotājus iztaujājot par sūdzībām, lai identificētu arī līdz šim nezināmus grāvjus un nosusināšanas sistēmas (ja tādi ir).
 
Atgādinām, ka Meliorācijas likums nosaka, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina iespēju piekļūt meliorācijas būvēm un ierīcēm, kas atrodas viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās, amatpersonām un to pilnvarotām vai norīkotām personām, kuras kontrolē un uzrauga meliorācijas sistēmu vai veic darbus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas inventarizāciju, būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu.
 
I.Slāģis, Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums