Drukāt

Sūkņu stacijās un pie slūžām – jaunas mērlatas

.

Suknu stacija merlente 800Latvijā ir notikusi pāreja uz visā Eiropā lietoto topogrāfijas mērījumu sistēmu, tāpēc visās novada sūkņu stacijās, kā arī Dzirnupes slūžās ir nomainītas līmeņa mērlatas.
 
Lai gan sūkņu stacijas tiek uzraudzītas attālināti, mērlatas nepieciešamas ūdens līmeņa vizuālajai kontrolei, kā arī gadījumos, kad elektroapgādes avārijas dēļ nav pieejams līmeņu elektroniskais monitorings.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese