Drukāt

Vasaras karstākie darbi – pļaušana un atkritumu izvešana

.

Noplauts DambisPagājušajā mēnesī labiekārtošanas jomā visvairāk laika veltīts pļaušanai un teritoriju sakopšanai. Pavisam novadā jūlijā ar zāles pļāvējiem un mazo traktortehniku nopļauti vairāk nekā 29 hektāri. Savukārt ar speciālo tehniku tiek veikta aizsargdambju pļaušana Gaujas abās pusēs, ceļmalu izpļaušana u.c.
 
Carnikavā divas reizes nopļauta zāle visos skvēros un parkā, pa reizei – bērnu rotaļu laukumos, Jūras, Stacijas, Zvejnieku, Atpūtas, Liepu, Rīgas, Laivu, Jomas, Smilšu, Līču ielu zaļajās zonās, kā arī sūkņu staciju teritorijās, savukārt Carnikavas stadiona futbola laukums regulāri tiek pļauts reizi nedēļā. Nopļauta arī Novadpētniecības centra zaļā zona un piegulošās teritorijas, kā arī dzelzceļa zaļā zona, teritorijas pie angāriem Blusas un Jomas ielā, atpūtas vieta pie Korandes un Atpūtas ielā u.c. – kopā Carnikavā vien gandrīz 25 hektāru platībā. Pļauta tiek šosejas P1 nomale no Jaunciema gatves līdz Tallinas šosejai.
 
Gaujā kopumā nopļauti vairāk nekā 2 ha liela teritorija, tai skaitā gar Dzirnupes ielu, kapos, Siguļu sporta laukumā, kempingā "Gauja" un uz Ģipteru ceļa. Aptuveni tikpat lielā platībā zāle nopļauta arī Kalngalē.
 
Novada pludmales un atpūtas vietas regulāri tiek sakoptas vismaz divas reizes nedēļā. Jūlijā pludmalēs, kā arī Gaujas, Dzirnupes un ezeru krastos jūlijā savākti un izvesti 37,5 m3 atkritumu. Nepatīkama situācija izveidojusies pie stacijas Gauja, kur atkritumu šķirošanas konteineros neapzinīgi cilvēki samet vai atstāj līdzās konteineriem sadzīves atkritumus. Jūlijā vien tur savākti un aizvesti 5 m3 nelegālo atkritumu, tāpēc tiks lemts par šo konteineru aizvākšanu.
 
Diemžēl arvien atrodas vandāļi, ka posta novada infrastruktūru, kuru nepieciešams labot un atjaunot. Pēc Zvejnieksvētkiem bija salauzti vairāki soli Carnikavas parka estrādē, kā arī bija jāatjauno sapostīto koka celiņš uz jūru Gaujā, Skautu ielas galā. Kalngalē, Cīruļu ielā, tika salabots tiltiņš, savukārt iekštelpu remontdarbi paveikti vairākās telpās Domē, kā arī brīvā laika pavadīšanas centrā "Pīlādzis".
 
Labiekārtošanas strādnieki jūlijā arī snieguši saimniecisku un tehnisku atbalstu Zvejnieksvētku sarīkošanā Carnikavā un Kaimiņu dienas pasākumos Kalngalē.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums