Drukāt

Iztīrītajos Laveru poldera novadgrāvjos atjaunojusies ūdens caurtece

.

Laveri1Jūlijā uzņēmums "Valkas meliorācija" uzsācis Laveru poldera rekonstrukcijas darbus. Pie Laveru sūkņu stacijas pārtīrīta meliorācijas novadgrāvja gultne 600 m garumā, viena grāvja nogāze atbrīvota no apauguma, un tai izveidots projektā paredzētais slīpums.
 
Pārbūves darbi ir sākti arī Laveru poldera novadgrāvī no Laveru sūkņu stacijas līdz Ādažu novada robežai pie lidlauka, kur 2,3 km garumā veikta novadgrāvja provizoriskā attīrīšana no dūņām un sanesumiem. Tā rezultātā grāvī atjaunojusies ūdens caurtece. Lai samazinātu ūdens līmeni novadgrāvjos, Laveru sūkņu stacijā pazemināti sūkņu stacijas ekspluatācijas līmeņi, un tuvākajā laikā tiks uzsākta arī caurteku pārbūve. Jau vēstīts, ka Laveru poldera pārbūve notiek ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu.
 
Carnikavas Komunālserviss
 
Nacionalas attistibas plans 2020
 
Laveri3
 
Laveri2

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums