Drukāt

Laveru novadgrāvjus tīra trīs virzienos

.

IMG 8960Turpinot Laveru poldera rekonstrukcijas darbus, uzņēmums "Valkas meliorācija" augustā tīrīja novadgrāvjus no Laveru sūkņu stacijas virzienā uz Ādažu lidlauku, dzelzceļu un Zibeņu trasi. Līdztekus šiem darbiem likvidēti vairāki bebru radītie aizsprosti, grāvju nogāzēs un aizsargjoslās nopļautas krūmu atvases 3,5 ha platībā, kā arī nozāģēti 16 lieli koki.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums