Drukāt

Noslēgušies ūdensvada, kanalizācijas un siltumtrases sistēmu rekonstrukcijas darbi

.

Lasu ielaOktobrī pilnībā pabeigti kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi Lašu ielā, Carnikavā. Atjaunotā sistēma nodota ekspluatācijā, un Lašu ielas posmā no Kuģu līdz Atpūtas ielai visā platumā ieklāts jauns asfaltbetona segums, kā arī sakopta būvniecības procesā skartā teritorija.
 
Labiekārtošanas darbi paveikti arī Tulpju ielā 1, 3 un 5, kur rekonstruēti ūdensvads un siltumtrase.
 
Oktobrī ūdensvadam Jūras ielā izbūvēti jauni aizbīdņi, kas avārijas gadījumā ļaus noslēgt atsevišķus cauruļvada posmus, lai bez ūdens paliktu pēc iespējas mazāk mājsaimniecību.
 
Būvdarbu kopējās izmaksas ir 118 984 EUR, un tās pilnībā tiek finansētas no pašvaldības budžeta.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese