Drukāt

Studenti modelē Carnikavas centra ainavisko attīstību

.

Ainavu arhitekti 800Pagājušā gada nogalē Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras nodaļas 4. kursa studenti Carnikavas novada pašvaldības pārstāvjiem prezentēja savas idejas par Carnikavas centra attīstību.
 
Šo darbu divas studentu grupas veica savu kursa projektu ietvaros un, kā atzīst Carnikavas Komunālservisa direktora vietnieks Lauris Bernāns, dažas idejas, piemēram, atpūtas soliņu dizainu vai atsevišķas apstādījumu shēmas, varētu īstenot, bet citas ir pārdomu un diskusijas vērtas.
 
Plans ielasStudenti uz Carnikavas centru palūkojušies ar "svaigu aci", un L.Bernāns īpaši izceļ jauniešu redzējumu par Stacijas laukuma attīstību, kā arī viņu idejas par skvēra iekārtošanu pie tautas nama "Ozolaine".
 
CaptureLai gūtu ierosmes novada centra tēla attīstībai un atbalstītu topošos ainavu arhitektus procesā, Carnikavas dome pagājušā gada rudenī noslēdza sadarbības līgumu ar LLU Vides un būvzinātņu fakultāti par sadarbību. Vērtējot pirmos rezultātus, iespējams, šai sadarbībai būs turpinājums. Ja novada dome lems par kādas konkrētas teritorijas attīstību, būs iespēja piesaistīt LLU studentus detalizētu projektu izstrādei konkrētām idejām.
 
I.Cerbule

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese