Drukāt

Pašvaldība dabasgāzi siltumenerģijas ražošanai turpmāk pirks no Igaunijas uzņēmuma "Enefit"

.

GazeSaskaņā ar Enerģētikas likumu Latvijā šī gada 3. aprīlī tika atvērts dabasgāzes tirgus, un kopš šī datuma patērētāji var izvēlēties, no kura piegādātāja pirkt dabasgāzi.
 
Šobrīd mūsu valstī iespējams izvēlēties starp 25 tirgotāju piedāvājumiem. Arī pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", kas ar siltumenerģijas ražošanai gadā patērētiem 1,2 miljoniem kubikmetru dabasgāzes, ir uzskatāms par lielu šī kurināmā patērētāju, bija jāizvērtē vairāku piegādātāju piedāvātā cenu un virkne citu nosacījumu.
 
Carnikavas Komunālserviss izskatīja četru lielāko piegādātāju piedāvājumus: līdzšinējā – "Latvijas Gāzes", "Latvenergo" meitas firmas "Elektrum", Igaunijas SIA "Enefit", kas kā gāzes un elektroenerģijas tirgotājs jau darbojas Igaunijā un Lietuvā, kā arī dabasgāzes uzņēmuma "Lietuvos Dujos", kam ir gāzes tirgošanas pieredze Lietuvā.
 
Izvērtējot minētos piedāvājumus, pieņemts lēmums no 1. jūlija slēgt gāzes iepirkuma līgumu uz vienu kalendāro gadu ar SIA "Enefit", kurš piedāvāja viszemāko cenu, lai gan visi piedāvājumi atšķīrās vien nedaudz.
 
Siltumenerģijas tarifs ir atkarīgs no dabasgāzes cenas, kas siltuma ražošanā veido 70% izmaksu, savukārt citas izmaksas – ražošanas, sadales, siltummezglu apkalpošanas u.c. – netiks celtas.
 
G. Persis

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese