Drukāt

Dome lemj turpināt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstīšanu Carnikavā, piesaistot ES fondu līdzekļus

.

UdensTurpinot uzlabot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitāti Carnikavā un šī pakalpojuma pieejamības paplašināšanai, Carnikavas novada dome 3. augusta sēdē nolēma atbalstīt projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" īstenošanu.


Projekta īstenošanas gaitā paredzēts izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus Bišu, Ceriņu, Cīrulīšu, Dambja, Draudzības, Īsajā, Jāņa, Kokgaujas, Līņu, Ludmilas Azarovas, Mazajā Gaujas, Mazajā Lašu, Mežrožu, Rūpnieku, Viestura un Vimbu ielās Carnikavas ciemā. Tādējādi līdz 2022. gada 31. martam vismaz 162 iedzīvotājiem tiks nodrošināt pieslēgšana centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Lai saņemtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansējumu, projekts ir iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 1 528 555,62 eiro, no kuriem ES KF līdzfinansējums paredzēts 409 360 eiro.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums