Drukāt

Siltumenerģijas tarifs šogad nepieaugs

.

Radiators 18lppApkopojot 2017. gada datus par siltuma ražošanai izlietotajiem līdzekļiem (dabasgāzi, siltuma sadali u.c.) un ieņēmumiem (iedzīvotāju maksu par patērēto siltumu), ir pamats apgalvot, ka siltumenerģijas ražošanas tarifs Carnikavas novadā šogad paliks nemainīgs, jo ieņēmumu un izdevumu bilance ir pozitīva, atšķiroties vien par 1,29 %.
 
Salīdzinot ar citām pašvaldībām Latvijā, maksa par siltumapgādi Carnikavā gadā vidēji ir 54,7 EUR/MWh, un tā ir zemāka nekā vidēji Latvijā. Kopumā siltumenerģijas tarifs atkarīgs no dabasgāzes cenas, un Carnikavā gāzes izmaksas veido 80% no kopējām siltuma ražošanas izmaksām, kas ir labs rādītājs.
 
Ja maksu par siltumapgādi aprēķina pēc vienota tarifa, kāpēc maksa par siltumu daudzdzīvokļu namos atšķiras? Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" siltumtehniķis Gunārs Persis, kurš septiņu gadu garumā apkopo datus par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu mājās, novērojis vairākas likumsakarības.
 
Arī nesiltinātos namos viena kvadrātmetra apkures izmaksas var atšķirties teju par eiro (maksa par 1 m2 apkuri redzama komunālo pakalpojumu rēķinā). "Piemēram, decembrī kādā nesiltinātā namā Rīgas ielā siltuma izmaksas uz vienu kvadrātmetru bija 0,64 eiro, pat mazākas nekā siltinātā namā Jūras ielā (0,68 eiro/m2). Salīdzinājumam – kādā nesiltinātā namā Zvejnieku ielā par viena kvadrātmetra apkuri pēc patērētā siltuma aprēķināta maksa 1,61 eiro, citā namā Jūras ielā – 1,50 eiro. Vēlos uzsvērt, ka namu siltummezgli ieregulēti saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm, un mājas vecākais ar šo regulējumu mēģina rast kompromisu starp siltuma patērētāju vēlmēm, kad kādam vienmēr ir auksti, bet cits tādos pašos apstākļos tur vaļā logu," paskaidro G. Persis.
 
Kā ilggadēju labo piemēru viņš nosauc kādu namu Rīgas ielā. Vērtējot nama siltuma patēriņa datus pa mēnešiem un gadiem, redzams, ka šajā namā siltumenerģiju prot tērēt vistaupīgāk no visiem Carnikavas daudzdzīvokļu namiem. G. Persis uzteic daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja un iedzīvotāju sadarbību, jo, lai arī māja nav siltināta rekonstrukcijas ceļā, ēkas kvalitāte ir ļoti laba: caurules pagrabā un stāvvados ir rūpīgi izolētas, lielākajā daļā mājas ielikti kvalitatīvi logi, ārdurvis – stingri aizvērtas un paši iedzīvotāji koleģiāli vienojušies par zemākas temperatūras iestatījumu nama siltummezglā.
 
Arī salīdzinot siltuma patēriņa datus 2018. gada janvārī, dažādos namos vērojama atšķirība maksā par siltumenerģiju līdz pat eiro uz kvadrātmetru, un šo atšķirību (bez siltinājuma) galvenokārt nosaka mājas logu, durvju, cauruļvadu stāvoklis, kā arī temperatūras regulējums nama siltummezglā. Jāpiebilst, ka visi šie apstākļi lielā mērā atkarīgi no pašiem iedzīvotājiem un viņu ieguldījuma.
 
G. Persis atgādina – katrs daudzdzīvokļu nama iedzīvotājs arī savā dzīvoklī var veikt uzlabojumus, lai samazinātu siltuma patēriņu. Piemēram, nosiltinot dzīvokļa ārsienas no iekšpuses, lietojot atstarojošā materiāla loksnes starp sildķermeni un ārsienu, lai siltums atstarotos telpā. Tāpat siltumtehniķis vēlreiz atgādina, ka jārūpējas, lai sildķermeņi dzīvoklī nebūtu aizsegti ar mēbelēm, bieziem aizkariem u.c., kas traucē gaisa cirkulāciju un siltuma ieplūšanu telpā.
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums