Drukāt

Lielgabarīta atkritumus izvedīs 7. un 28. aprīlī

.

Lielgabarits 800SIA "Pilsētvides serviss" informē, ka lielgabarīta atkritumu (izņemot būvgružus, sadzīves tehniku) izvešana Carnikavas novada ciemos – Kalngale, Eimuri, Mežciems, Garciems, Mežgarciems – tiks nodrošināta 2018. gada 7. aprīlī. 
 
Aicinām šo ciemu iedzīvotājus līdz 5. aprīlim (ieskaitot) elektroniski uz e-pastu pieteikt adreses, kurās būs nepieciešams nodrošināt pakalpojumu.
 
Savukārt 28. aprīlī lielgabarīta atkritumu izvešana tiks nodrošināta visos novada ciemos, un  iedzīvotāji aicināti pieteikt adreses elektroniski līdz 26. aprīlim (ieskaitot).
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālr.: 67461592 vai 28658000. Pieteiktajās adresēs lielgabarīta atkritumi jāizvieto pie savas sētas izvešanas dienā plkst. 7.00, un dienas laikā SIA "Pilsētvides serviss" tos aizvedīs.
 
Maksa par lielgabarīta atkritumu izvešanu ir 7,48 EUR/m3. Lūdzam ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.
 
Informējam arī, ka 26. aprīlī pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās (Stacijas ielā 7) būs iespējams noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA "Pilsētvides serviss".
"Pilsētvides servisa" pārstāvis līgumus ar iedzīvotājiem slēgs no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 –12.30). Iedzīvotājiem šajā dienā būs iespēja arī "Pilsētvides servisa" pārstāvim uzdot interesējošus jautājumus par atkritumu apsaimniekošanu novadā.
 
"Pilsētvides serviss"

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese