Drukāt

2020. gadā Carnikavā uzbūvēs šķiroto atkritumu laukumu

.

Atkritumu konteineriŅemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020. gadam nostādnes, kā arī iedzīvotāju skaita pieaugumu novadā, Carnikavas novada dome aprīļa sēdē lēma par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Carnikavā, Laivu ielā 12.
 
Paredzēts, ka laukums būs pieejams iedzīvotājiem 20 stundu nedēļā. Tas būs atvērts vienā no nedēļas nogales brīvdienām un vienu darbdienas vakaru darbosies līdz plkst. 19.00. Šķiroto atkritumu laukumā iedzīvotājiem būs iespēja nodot visus pārstrādājamos atkritumus – nevajadzīgās elektropreces, autoriepas, papīru, kartonu, stikla pudeles un burkas, skārdenes, koka iepakojumu, lampas, spuldzes, baterijas, akumulatorus u.c. Laukumā varēs nogādāt arī kritušās lapas, zarus, kā arī citus bioloģiskos atkritumus.
 
Laukuma būvprojekta izstrādei tiks paredzēti 9500 (ar PVN) no pašvaldības 2019. gada budžeta, savukārt būvniecībai nepieciešamos 95 000 eiro ņems no 2020. gada pašvaldības budžeta.
 
Tā kā līdz šim novadā vēl nav ierīkoti šķiroto atkritumu savākšanas laukumi vai punkti, ir izveidoti 25 publiskie dalītās atkritumu vākšanas punkti (konteineri) jeb viens punkts uz 360 iedzīvotājiem, kā to paredz Ministru Kabineta noteikumi.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums