Drukāt

Carnikavas Komunālservisā iepirkumu speciālista vakance

.

Komunalservisa eka-8661 800Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" aicina pastāvīgā darbā uz pilnu slodzi iepirkumu speciālistu.
 
Galvenie pienākumi:
• Izstrādāt iepirkumu dokumentāciju, ar iepirkumu saistītās sarakstes un citu dokumentu projektus; Veikt Iepirkuma komisijas kontaktpersonas funkcijas, konsultēt jautājumos, kas saistīti ar iepirkumiem, protokolēt komisijas sēdes.
• Kārtot Iepirkuma komisijas lietvedību, nodrošināt Iepirkuma dokumentu nodošanu arhīvā, izstrādāt un atjaunot Iepirkumu procedūras kārtību Aģentūrā.
Pārstāvēt Iepirkuma komisiju visās valsts un pašvaldību institūcijās, tiesu u.c. iestādēs.
• Nodrošināt iepirkumu publikāciju ievietošanu pašvaldības, Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā un Elektronisko iepirkumu sistēmā. Izstrādāt un atjaunot iepirkumu procedūras kārtību Aģentūrā.
 
Darba vieta – Carnikavas novads, Carnikava, Stacijas iela 7.
 
Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība ekonomikā, tiesību vai vadības zinātnēs .
• Vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar speciālajām zināšanām publisko iepirkumu jomā, publisko iepirkumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pārzināšana, ES projektu iepirkumu organizēšanā, ar būvniecību saistītos iepirkumos.
• Izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
• Spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas.
• Spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus.
• Labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku.
• Teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus.
• Iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
• Valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī).
 
Piedāvājam:
• Pilnu darba laiku - 40 stundas nedēļā.
• Stabilu atalgojumu EUR 1500 mēnesī.
• Sociālās garantijas.
• Profesionālo apmācību.
 
CV un pieteikumu (ar norādi: Konkursam – iepirkumu speciālists) līdz 2018. gada 5. jūlijam sūtīt elektroniski uz e-pastu: . Tālr. informācijai 67993705. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese