Drukāt

Dabasgāzi siltumenerģijas ražošanai pašvaldība turpmāk pirks no “Latvijas Gāzes”

.

Radiators 18lpp30. jūnijā beidzās pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" līgums ar Igaunijas uzņēmumu "Enefit" par dabasgāzes piegādi siltumenerģijas ražošanai Carnikavas novadā. 
 
Izvērtējot četrus piedāvājumus, tika pieņemts lēmums no šī gada 1. jūlija uz vienu gadu slēgt gāzes iepirkuma līgumu ar a/s "Latvijas Gāze", kas piedāvāja zemāko fiksēto dabasgāzes cenu. Siltumenerģijas tarifs nākamajā kalendārajā gadā paliek nemainīgs, bet saskaņā ar Sabdrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu ikmēneša maksā papildus tiek aprēķināta maksa par gāzes uzglabāšanu, tāpēc cena kurināmā patērētājiem nedaudz pieaug.

Kāpēc iepriekš un arī turpmāk katru mēnesi nedaudz atšķiras maksa par siltumenerģiju – skaidro Carnikavas Komunālservisa siltumtehniķis Gunārs Persis: "Saskaņā ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem par Carnikavas Komunālservisa sniegtajiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē, maksa par siltumenerģiju ir atkarīga no dabasgāzes cenas. Tā mainās, jo atkarībā no dabasgāzes piegādes parametriem – piemēram, vai to piegādā no Klaipēdas, Krievijas – mainās dabasgāzes siltumspēja (piegādātājs to aprēķina pa dienām, gala lietotājam, kas esam mēs, aprēķinos lieto mēneša vidējo lielumu). Saņemot no tirgotāja kārtējā mēneša rēķinu par dabasgāzes patēriņu, tiek precizēta Carnikavas Komunālservisa aprēķinātā mēneša maksa par siltumenerģiju."
 
G. Persis atgādina, ka dabasgāzes gala tirdzniecības tarifu veido piegādes līgumā fiksētā nemainīgā dabasgāzes cena, maksa par sniegtajiem pakalpojumiem dabasgāzes sadales, pārvades uzglabāšanu sistēmās, sistēmās, kā arī normatīvajos aktos noteiktie akcīzes un pievienotās vērtības nodokļi un šī mainīgā dabasgāzes siltumspēja konkrētajā mēnesī.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums