Drukāt

Pagarināts pieteikšanās termiņš uz elektrosaimniecības nodaļas vadītāja amatu

.

Komunalservisa eka-8661 800Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" aicina darbā Elektrosaimniecības nodaļas vadītāju. Kandidātu pieteikšanās termiņš ir pagarināts līdz 2019. gada 4. februārim.
 
Galvenie pienākumi:
Galvenie pienākumi:

• Nodrošināt Aģentūras pārraudzībā esošo elektroapgādes objektu, elektroiekārtu un elektroietaišu (ielu apgaismojuma elektrolīniju, apsaimniekojamo ēku elektroinstalācijas, polderu sūkņu staciju, apkures un karstā ūdens sagatavošanas gāzes iekārtas (katlu), daudzdzīvokļu māju siltummezglu), nepārtrauktu un drošu darbību.
• Spēt veikt Aģentūras pārraudzībā esošo elektroapgādes objektu, elektroiekārtu un elektroietaišu pārbūves, avārijas remontdarbus, atjaunošanas un uzturēšanu darbus.
• Darbs ar Eiropas savienības finansētiem projektiem.
• Organizēt Aģentūras pārraudzībā esošo elektroapgādes objektu darbu uzraudzību.
• Sagatavot tehniskās specifikācijas Aģentūras pārraudzībā esošo elektroapgādes objektu, elektroiekārtu un elektroietaišu pārbūvei, remontam un izbūvei.
• Sagatavot atbildes fizisku un juridisku personu iesniegumiem.

Darba vieta – Carnikavas novads, Carnikava, Stacijas iela 7.

Prasības pretendentam:
• Augstākā profesionālā izglītība enerģētikas un elektroenerģijas specialitātē.
• Elektrodrošības grupa C (derīga).
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
• Profesionālā pieredze 3-5 gadi, zināšanas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.
• Valsts valodas (C1 līmenis) zināšanas.
• Ļoti labas datorprasmes.
• Labas komunikāciju prasmes, spēja strādāt komandā un ar klientiem.
• Atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu.

Piedāvājam:
• Dinamisku darbu.
• Atalgojumu 1500 eiro mēnesī.
• Profesionālās pilnveides iespējas.
• Inovatīvu darba vidi.

CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi: Konkursam – Elektrosaimniecības nodaļas vadītājs) līdz 2019. gada 4. februārim sūtīt elektroniski uz e-pastu: . Tālrunis informācijai 67993705. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmajai daļai informējam, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir p/a "Carnikavas Komunālserviss", Stacijas iela 7, Carnikava, LV-2163;
3) jūsu dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums