Drukāt

Par līgumu ar “Clean R” neslēdzēju izmestajiem atkritumiem maksā citi iedzīvotāji

.

Atkritumi parbaztsKopš 2018. gada 1. septembra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā veic SIA "Clean R". Jauno atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšana norit jau kopš pērnā gada jūnija, bet neraugoties uz to, virkne iedzīvotāju līgumus nav noslēguši un savus sadzīves atkritumus turpina utilizēt uz citu iedzīvotāju rēķina.
 
Līguma neslēdzēji savus atkritumus mēdz izmest svešos sadzīves atkritumu konteineros vai dalīti vākto atkritumu konteineros. Jāuzsver, ka šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājs visam konteineram, kurā samesti neatbilstoši atkritumi, piemēro maksu kā par sadzīves atkritumu izvešanu, un arī šādā gadījumā pārējie iedzīvotāji maksā par negodprātīgo atkritumiem.
Arī atkritumu maisiņu atstāšana pie atkritumu konteineriem ir pārkāpums – tāpat kā atkritumu izmešana jebkurā vietā, un, fiksējot pārkāpumu, pašvaldības policija vaininieku var administratīvi sodīt.
 
Atgādinot par nepieciešamību slēgt līgumu, vairākiem iedzīvotājiem pašvaldības policija ir izsūtījusi brīdinājuma vēstules. Lūdzam tos, kuri astoņu mēnešu laikā vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu, to nekavējoši izdarīt – citādi par jūsu atkritumiem maksā citi novadnieki.
 
Līgumu klātienē iespējams noslēgt SIA "Clean R" birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā darba laikā. Elektroniski to var izdarīt vietnē www.cleanr.lv, aizpildot līguma veidlapu. Par visiem neskaidrajiem jautājumiem aicinām vērsties "Clean R" Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi , kā arī darbdienās plkst. 8.00–17.00 zvanot uz Klientu centra tālruni 67111001.
 
Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā vai atkritumu izmešanu neatļautā vietā ir no 70 līdz 700 eiro.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese