Drukāt

Carnikavas Komunālservisā aicina darbā galveno enerģētiķi

.

Komunalserviss ekaCarnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk Aģentūra) aicina darbā galveno enerģētiķi. Pieteikumus gaidām līdz 2019. gada 9. aprilim.
 
Galvenie pienākumi:
- nodrošināt Aģentūras pārraudzībā esošo elektropārvades līniju nepārtrauktu darbību (ielu apgaismojums, sūkņu stacijas, apgaismojuma elektrolīnijas u.c.);
- veikt Aģentūras pārraudzībā esošo elektroapgādes objektu, elektroiekārtu un elektroietaišu pārbūves, avārijas remontdarbus, atjaunošanas un uzturēšanu darbus, tāmēšanu;
- strādāt ar pašvaldības īstenotajiem Eiropas Savienības finansētiem projektiem;
- organizēt Aģentūras pārraudzībā esošo elektroapgādes objektu darbu uzraudzību;
- sagatavot tehniskās specifikācijas Aģentūras pārraudzībā esošo elektroapgādes objektu, elektroiekārtu un elektroietaišu pārbūvei, remontam un izbūvei;
- izskatīt tehniskos projektus, sagatavot tehniskos noteikumus;
- izvērtēt un saskaņot projektus;
- sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
- vadīt Elektrosaimniecības nodaļas darbinieku darbu;
- pārstāvēt pašvaldības intereses dažādu jautājumu risināšanā ar a/s "Sadales tīkls".
Darba vieta – Carnikavas novads, Carnikava, Stacijas iela 7.
 
Prasības pretendentiem:
- augstākā profesionālā izglītība enerģētikas un elektroenerģijas specialitātē;
- C elektrodrošības grupa (derīga);
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- 3–5 gadu profesionālā pieredze, zināšanas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā;
- valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
- ļoti labas datorprasmes;
- labas komunikāciju prasmes, spēja strādāt komandā un ar klientiem;
- atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu.
 
Piedāvājam:
- dinamisku darbu;
- atalgojumu no 1500 - 1800 eiro mēnesī (bruto);
- profesionālās pilnveides iespējas;
- radošu un inovatīvu darba vidi (pašvaldības tīkli vienotā ģeotelpiskā informācijas sistēmā).
 
CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi "Konkursam – galvenais enerģētiķis") lūdzam līdz 2019. gada 9. aprīlim sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: . Tālrunis informācijai: 67993705. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.
Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmajai daļai informējam, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir p/a "Carnikavas Komunālserviss", Stacijas iela 7, Carnikava, LV-2163;
3) jūsu dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi varat iepazīties Carnikavas novada domes mājaslapā www.carnikava.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi: .

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums