Drukāt

Līdz 3. jūnijam jāpiesaka nolietoto riepu nodošanu

.

Clean R savac nolietotas riepasCarnikavas novada iedzīvotājiem, kuri vēlas bez maksas nodot četras nolietotās automašīnu riepas, līdz šī gada 3. jūnijam (ieskaitot) jāpiesaka pakalpojumu SIA "Clean R". Riepu savākšana notiks sestdienā, 8. jūnijā.
 
Šāds pakalpojumu novada iedzīvotājiem, kuri noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar "Clean R", tiek nodrošināts bez papildu maksas esošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa ietvaros.
 
Klientiem riepu izvešana jāpiesaka SIA "Clean R" Klientu centrā līdz 2019. gada 3. jūnijam, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni 67111001. Piesakoties akcijai, jānosauc līguma numurs, riepu skaits, kā arī kontakttālrunis. Iedzīvotāju ievērībai – atkritumu apsaimniekotājs riepas pieņems no klienta atkritumu apsaimniekošanas līguma norādītās adreses. Šīs akcijas laikā riepas pieteiktajās adresēs pieņems tikai klientu klātbūtnē, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu.
 
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus pakalpojums jāpiesaka māju vecākajiem, kuri šīs ziņas apkopos un līdz 3. jūnijam nodos atkritumu apsaimniekotājam. Jāņem vērā, ka no viena dzīvokļa drīkst nodot četras automašīnu riepas un nama apsaimniekotājam pieteikumu sarakstā jānorāda dzīvokļa numurs, informācija par personu, kura nodod riepas (vārds uzvārds, tālruņa nr., riepu skaits). Bez iepriekšējas pieteikšanas mājas vecākajam riepas 8. jūnijā netiks pieņemtas.
 
Carnikavas novada pašvaldības un SIA "Clean R" noslēgtais sadarbības līgums paredz bez papildu maksas klientiem nodrošināt četru automašīnu riepu nodošanu gadā. Ārpus šīs akcijas Carnikavas novada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt nolietoto riepu izvešanu kā videi kaitīgo un bīstamo atkritumu izvešanas maksas pakalpojumu, kura tarifs ir 4,22 EUR/kg.
 
Riepu vākšanas akciju organizē Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu "Clean R".
 
"Clean R", Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese