Drukāt

Šķiro “zaļos” atkritumus savā īpašumā un ietaupi

.

Maisi-9992 800Aicinām Carnikavas novada privātmāju iedzīvotājus izmantot ērtu iespēju savā īpašumā kompostēt un šķirot atkritumus un atgādinām – šķirojot iespējams arī ietaupīt, jo samazinās maksa par sadzīves atkritumu izvešanu!
 
Kā rodas ietaupījums?
Lai ietaupītu par sadzīves atkritumu izvešanu, "zaļo" jeb bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana ir nepieciešams priekšnoteikums. Ja īpašumā tiek veidots komposts un tiek šķiroti atkritumi, mēnesī obligāti izvedamais apjoms var būt minimāls – to paredz Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā (Nr. SN/2017/13). Tajos noteikts, ka individuālajās dzīvojamajās mājās sadzīves atkritumi jāizved ne retāk kā reizi mēnesī, ja tiek kompostēti vai šķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi. Ja tas netiek darīts, sadzīves atkritumi jāizved ne retāk kā divas reizes mēnesī (konteinera tilpums atkarībā no nepieciešamības var būt no 0,12 līdz 1,1 m3).
 
Ko darīt ar "zaļajiem" atkritumiem, ja nekompostē
Ja tomēr īpašnieks nevēlas veidot kompostu savā teritorijā, lai atbrīvotos no "zaļajiem atkritumiem", "Narvesen" kioskā Carnikavā par 1,59 eiro var iegādāties speciālus 100 l tilpuma trafarētos maisus bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem.
 
Ja mājokļa īpašniekam ir noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums, ar bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem piepildītais trafarētais maiss izvešanas dienā jānovieto līdzās savam sadzīves atkritumu konteineram, un "Clean R" to izvedīs.
 
Ja mājokļa īpašniekam ir noslēgts sezonas atkritumu apsaimniekošanas līgums (apmaksājot rēķinu vai "Clean R" birojā iegādāts minimālais maisu daudzums sezonai – pieci), piepildītus "zaļo" atkritumu maisus tāpat izvešanas dienā novieto izvešanai kopā ar sadzīves atkritumu maisu, izvešana atsevišķi nav jāpiesaka.
 
Abu veidu līgumslēdzējiem jāņem vērā, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešana speciāli jāpiesaka "Clean R'', ja izvedamo atkritumu apjoms vienā reizē ir lielāks nekā 100 l maiss, vai arī pakalpojums nepieciešams saņemt agrāk par grafikā noteikto izvešanas dienu.
 
Ja izvedamā nopļautā zāle, laksti, dārza nezāles u.tml. nav savākti trafarētajos "zaļo" atkritumu maisos, to izvešana obligāti jāpiesaka "Clean R" un par izvešanu būs jāmaksā 11,02 eiro/m3. "Clean R" darbinieks nofotografēs izvedamo apjomu, lai aplēstu apjomu un izrakstītu par to rēķinu.
 
Ja bioloģiski noārdāmo atkritumu (dārza atkritumu) daudzums ir ievērojams, savākšanu pēc klienta pieprasījuma atkritumu apsaimniekotājs nodrošina ar atsevišķu 5–30 m3 konteineru.
  • Ceturtdien, 11. jūnijā, "Clean R" pārstāvis pieņems Carnikavas Komunālservisa birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā, kur būs iespēja noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu, kā arī noskaidrot interesējošos jautājumus par atkritumu apsaimniekošanu u.c.
 
Stingri piekodinām bioloģiski noārdāmos atkritumus neizmest mežā vai citur dabā, it īpaši dabas parkā "Piejūra", jo tas kaitē dabai! Sods par teritoriju piemēslošanu ar jebkādiem atkritumiem ir 70-700 eiro.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums