Drukāt

Paziņojums par nekoptas kapavietas nr.410 atsavināšanu

.

Cemety 800Carnikavas kapsētas apsaimniekotājs, pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", šī gada 28. augustā veica ikgadējo nekopto kapavietu apsekošanu. Saskaņā ar "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošajiem noteikumiem" Carnikavas Komunālserviss ir tiesīgs piecu gadu laikā nekoptu kapavietu likvidēt un izlemt jautājumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu citai personai.
 
Carnikavas kapos kapavieta nr. 410 netiek kopta kopš 2014. gada un nav noslēgts kapavietas nomas līgums. Minētajā kapavietā apglabāti:
Ivanova Anna – dzimšanas gads nezināms, mirusi 1973. gadā;
Pudovs Ivans – dzimšanas gads nezināms, miris 1996. gadā;
Živodjorovs Ivans – dzimis 1939. gadā, miris 2011. gadā.
 
Aicinām apglabāto tuviniekus ierasties Carnikavas Komunālservisā (Stacijas ielā 7, Carnikavā; pirmdienās un ceturtdienās plkst.8.00–17.30) kapavietas Nr. 410 turētāja saistību pārņemšanai un nomas līguma noslēgšanai. Ja līdz šī gada 10. novembrim netiks saņemts iesniegums par kapavietas turētāja saistību pārņemšanu, nekoptā kapavieta tiks likvidēta. Aģentūra lems jautājumu par kapavietas nr. 410 zemes iecirkņa nomas tiesību piešķiršanu citai personai un un nepieciešamības gadījumā tiks veikts virsapbedījums.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese