Drukāt

20.oktobrī noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” realizāciju

.

Vaciesa Azarovas 8002020. gada 20. oktobrī pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta", kas norisinās ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu.
 
Īstenojot projektu, paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus L. Azarovas, Mežrožu, Vimbu, Mazajā Lašu, Līņu, Kokgaujas, Dambja, Cīrulīšu, Mazajā Gaujas, Draudzības, Rūpnieku, Viestura, Bišu, Īsajā un Jāņu ielās. Kopējais jauno kanalizācijas tīklu garums plānots 4485 m.
 
Savukārt ūdensvada tīkli tiks izbūvēti L. Azarovas, Mazajā Gaujas, Draudzības, Mazajā Lašu ielā un Ceriņu ielās. Kopējais ūdensvada tīklu izbūves garums – 2230 m. Lai arī sākotnēji ūdensvada tīkli tika projektēti visām ielām, kurās ir vai tiks izbūvēta kanalizācijas tīkli, diemžēl ūdens tīkliem nav pieejams ES finansējums, bet pašvaldībai nav ļauts aizņemties finanšu līdzekļus projekta īstenošanai sākotnēji iecerētajā apjomā.
 
Ielām, kurās projekta ietvaros tiks izbūvēti tīkli, par pašvaldības līdzekļiem atjaunos segumu ar divkāršās virsmas apstrādes tehnoloģiju.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 1 280 560 eiro. Būvdarbus veiks SIA "Woltec", būvuzraudzības pakalpojumus nodrošinās SIA "Marčuks", autoruzraudzību – SIA "Jura Voicehoviča birojs". Šobrīd būvnieks organizē nepieciešamo rakšanas atļauju iegūšanu. Plānots, ka būvdarbus sāks 2021. gada sākumā, bet ekspluatācijā jauno infrastruktūru paredzēts nodos 2022. gada aprīlī.
 
Carnikavas Komunālserviss
 
ES Dtrukturfondi kohezija

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums