Drukāt

No 14. decembra sāks aizsargjoslu atbrīvošanu no dzīvžogiem un krūmājiem ielās Carnikavā, kur izbūvēs ūdensvadu un kanalizācijas tīklu

.

KARTESaskaņā ar šoruden noslēgto līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības III kārtas būvdarbiem Carnikavā, ielās, kurās paredzēts izbūvēta kanalizācijas tīklus un ūdensvadu, ielu apsaimniekotājs Carnikavas Komunālserviss no šī gada 14. decembra sāks ielu aizsargjoslu atbrīvošanu no dzīvžogiem un krūmājiem.
 
Jau vēstīts, ka, īstenojot projektu, paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus L. Azarovas, Mežrožu, Vimbu, Mazajā Lašu, Līņu, Kokgaujas, Dambja, Cīrulīšu, Mazajā Gaujas, Draudzības, Rūpnieku, Viestura, Bišu, Īsajā un Jāņu ielās. Savukārt ūdensvada tīkli tiks izbūvēti L. Azarovas, Mazajā Gaujas, Draudzības, Mazajā Lašu ielā un Ceriņu ielās.
 
Piegulošo teritoriju tīrīšana ielai piegulošajā teritorijā, kas ir pašvaldības īpašumā, nepieciešama, jo stādījumi traucēs būvdarbiem, bet ikdienā – arī satiksmes drošībai un ielu uzturēšanas darbiem. Atgādinām, ka Carnikavas novada domes saistošie noteikumi aizliedz stādīt un audzēt kokus, krūmus un citus zaļumstādījumus ielu nodalījuma joslās.
 
Lai dotu iespēju iedzīvotājiem novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, savlaicīgi pārstādīt kādu augu vai krūmu īpašuma teritorijā, Carnikavas Komunālserviss novembrī izsūtīja iedzīvotājiem informatīvās vēstules. Atgādinām, ka stādījumu (ja tādi ir), no ielas piegulošās teritorijas jānovāc līdz 14. decembrim.
 
Ja ir jautājumi, aicinām sazināties ar Carnikavas Komunālservisa Labiekārtošanas nodaļas vadītāju Aivi Šumilu pa tālr. 29296448 darbadienās no plkst.8.00–17.00.
 
Atgādinām arī citiem māju īpašniekiem, ka saskaņā ar Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un Aizsargjoslu likumu ielas nodalījuma joslām (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir jābūt brīvām no apstādījumiem, tāpēc tajās nedrīkst neko novietot vai būvēt.
 
Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” norisinās ar Eiropas Savienības (ES) fonda atbalstu.
 
Carnikavas Komunālserviss
 
ES Dtrukturfondi kohezija

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums