Drukāt

Iespējams bez maksas nodot izvešanai svētku eglīti

.

egliteAicinām pareizi un videi draudzīgi izvest Ziemassvētku eglītes, kas svētku laikā rotājušas māju un radījušas prieka un svētku sajūtu. Pēc iepriekšējas pieteikšanās vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" piedāvā svētku eglīšu izvešanu Carnikavas novadā veikt bez maksas līdz 28. februārim.
 
Clean R informē, ka eglīšu izvešana tiek organizēta šādi:
- iepriekš jāpiesaka pakalpojums, rakstot uz Clean R klientu apkalpošanas centra e-pastu , norādot eglīšu skaitu. Iedzīvotājiem būtiski atcerēties, ka pieteikumi pakalpojumam tiek pieņemti tikai elektroniski! Daudzīvokļu namu īpašniekiem eglīšu izvešana jāpiesaka nama apsaimniekotājam.
- Pēc pieteikuma saņemšanas un apstrādes, uzņēmums pieteicējam nosūtīs plānoto eglītes izvešanas datumu.
- Lai nodrošinātu eglītes izvešanu plānotajā datumā, tā jānovieto pie sadzīves atkritumu konteineriem vai lielgabarīta atkritumu uzkrāšanas vietā ne vēlāk kā iepriekšējā vakarā pirms plānotās izvešanas.
- Lai iespējami maz noslogotu ceļus un rīkotos dabai draudzīgāk, daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji aicināti eglīšu izvešanu pieteikt centralizēti, nosakot vienu vai vairākus datumus, kad iedzīvotāji var izlikt vecās eglītes pie atkritumu konteineriem.
 
Eglīšu izvešanai tiks organizēts speciāls "eglīšu maršruts", kas pieteiktās eglītes nogādās atkritumu pārstrādes centrā, lai no tām iegūtu šķeldu. Būtiski atcerēties, ka sadzīves atkritumu konteinerā eglīti ir aizliegts izmest - pareizi ir to novietot pie konteinera. Tas attiecināms kā un daudzdzīvokļu namu, tā arī privātmāju iedzīvotajiem.
 
Tā kā svētku eglītes tiks pārstrādātas šķeldā, ir svarīgi, lai pirms izmešanas no eglītes iedzīvotāji noņemtu arī visus svētku rotājumus. Savukārt, ja eglīte ievietota plastmasas podā, tā no poda noteikti jāizņem, jo "eglīšu maršruta" galamērķis ir videi draudzīga pārstrāde, kur plastmasa nav pieļaujama.
 
Bez maksas tiks pieņemtas tikai egles augstumā līdz 2,50 metriem. Ja svētku rota ir izmēros krietnāka, to nepieciešams sadalīt mazākās daļās.
 
CR-eglites-2021

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese