Drukāt

Līdz 11. janvārim klientu apkalpošana tikai pēc iepriekšēja pieraksta

.

No 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" klientu apkalpošanu klātienē veiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67993705.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju no 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim PA Carnikavas komunālserviss klātienē apkalpos klientus tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai negatīvu SARS CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām.
Ierodoties PA CKS, klientam ir jālieto sejas aizsargmaska.

PA CKS klientu apkalpošana notiek epidemioloģiski drošā vidē.

PA CKS pakalpojumus var saņemt:
1. elektroniski, apmeklējot PA CKS tīmekļvietni: http://www.komunalserviss.carnikava.lv/ vai
https://www.adazi.lv/pakalpojumi/carnikavas-pagasta-pakalpojumu-veidlapas/
2. konsultējoties ar PA Carnikavas komunālserviss darbiniekiem par pakalpojumu pieteikšanu 67993705:
3. iesniegumu PA CKS var iesniegt portālā latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam;
4. iesniegumu var iesniegt, atstājot to PA CKS pastkastē (atrodas pie PA CKS ieejas durvīm).

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par sapratni!

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums